Nam Can Tho University Library

Kỹ thuật môi trường Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Bảo tồn môi trường di sản : Sự tham gia và tiềm năng của cộng đồng trong bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị, khả năng tương tác giữa con người với thành phần đô thị di sản Việt Nam Ngô Minh Hùng

Tác giả Ngô Minh Hùng.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Quốc gia Tp.HCM 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.3 H513] (4).
Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Văn Nam, Nguyễn Thị Nga

Tác giả Lê Huy Bá [Chủ biên] | Nguyễn Thị Nga | Thái Văn Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.72 M452] (4).
Bảo vệ môi trường không khí Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý

Tác giả Hoàng Thị Hiền | Bùi Sỹ Lý.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.53 H305] (4).
Cẩm nang kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Thiết kế, thi công và quản lý Hồ Sĩ Minh

Tác giả Hồ Sĩ Minh.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.22 M312] (4).
Cẩm nang lọc bụi trong khí thải Hoàng Thị Hiền

Tác giả Hoàng Thị Hiền.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 697 H305] (4).
Cẩm nang quản lý môi trường Lưu Đức Hải (chủ biên)

Tác giả Lưu Đức Hải [Chủ biên] | Phạm Thị Việt Anh | Nguyễn Thị Hoàng Liên | Vũ Quyết Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.3 Anh107] (3).
Cấp nước đô thị : Dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kĩ thuật hạ tầng và môi trường đô thị Nguyễn Ngọc Dung

Tác giả Nguyễn Ngọc Dung.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.1 D513] (4).
Cấp thoát nước Nguyễn Thống

Tác giả Nguyễn Thống.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.14 Th455] (3).
Chỉ thị sinh học môi trường Lê Văn Khoa (chủ biên), Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Quốc Việt

Tác giả Lê Văn Khoa [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Quýnh | Nguyễn Quốc Việt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.95 Q531] (4).
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường Tập 1 Sinh thái học và môi trường Lương Đức Phẩm (tổng chủ biên), Lê Xuân Cảnh (chủ biên)

Tác giả Lương Đức Phẩm [Tổng chủ biên] | Hồ Thanh Hải | Đỗ Hữu Thư | Lê Xuân Cảnh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.5 H103] (2).
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường Tập 2 Cơ sở sinh học trong công nghệ môi trường Lương Đức Phẩm (chủ biên), Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân

Tác giả Lương Đức Phẩm [Chủ biên] | Trần Cẩm Vân | Đinh Thị Kim Nhung.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.27 Nh513] (2).
Cơ sở năng lượng và môi trường : Sách chuyên khảo Lý Ngọc Minh

Tác giả Lý Ngọc Minh.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.79 M312] (3).
Công nghệ môi trường Tập 1 Xử lý nước Hoàng Văn Huệ (chủ biên)

Tác giả Hoàng Văn Huệ [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.44 H507/T.1] (4).
Công nghệ xử lí nước thải bằng biện pháp sinh học Lương Đức Phẩm

Tác giả Lương Đức Phẩm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.3 Ph120] (5).
Công nghệ xử lý nước thải đô thị André Lamouche ; Tạ Thành Liêm (biên dịch)

Tác giả Lamouche, André | Tạ Thành Liêm [dịch].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.3 L304] (4).
Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn Nguyễn Đức Khiển ... [et al.]

Tác giả Nguyễn Đức Khiển | Hồ Sỹ Nhiếp | Nguyễn Kim Hoàng | Nguyễn Thị Diễm Hằng.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.44 Kh305] (8).
Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước Lê Dung

Tác giả Lê Dung.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.14 D513] (4).
Đánh giá tác động môi trường Cù Huy Đấu

Tác giả Cù Huy Đấu.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 Đ125] (4).
Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu tư trong nước và quốc tế Lê Trình

Tác giả Lê Trình.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 Tr312] (3).
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn

Tác giả Nguyễn Thanh Sơn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.91 S464] (4).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha