Nam Can Tho University Library

Bất động sản Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
101 mẫu văn bản - hợp đồng trong giao dịch bất động sản Nguyễn Văn Dung

Tác giả Nguyễn Văn Dung.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.309597 D513] (5).
Giáo trình thẩm định giá trị bất động sản Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Quỳnh Hoa đồng chủ biên

Tác giả Nguyễn Ngọc Vinh | Nguyễn Quỳnh Hoa.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.5 V312] (10).
Giáo trình thanh tra đất đai Trịnh Hữu Liên (chủ biên), Phạm Anh Tuấn, Trương Duy Khoa

Tác giả Trịnh Hữu Liên [Chủ biên] | Phạm Anh Tuấn | Trương Duy Khoa.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.1 T502] (9).
Luật kinh doanh bất động sản

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (5). Được ghi mượn (1).
Nguyên lý bất động sản Trần Tiến Khai

Tác giả Trần Tiến Khai.

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.63 Kh103] (10).
Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010) Nguyễn Đình Bồng (chủ biên), Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu

Tác giả Nguyễn Đình Bồng [Chủ biên] | Vũ Văn Phúc | Trần Thị Minh Châu | Lê Thanh Khuyến.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.34 kH527] (4).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha