Nam Can Tho University Library

Quản trị DV Du lịch & Lữ hành Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Du lịch cộng đồng Bùi Thị Hải Yến (chủ biên)

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Y603] (12).
Du lịch sinh thái Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Vũ Bình, Võ Đình Long

Tác giả Lê Huy Bá [Chủ biên] | Thái Vũ Bình | Võ Đình Long.

Ấn bản: Tái bản lần 2, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Quốc gia Tp.HCM 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97 B100] (12).
Giáo trình du lịch văn hoá : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ Trần Thuý Anh (chủ biên)

Tác giả Trần Thuý Anh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.4819 A107] (14). Được ghi mượn (1).
Giáo trình kinh tế du lịch Vũ Mạnh Hà

Tác giả Vũ Mạnh Hà.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4791 H100] (14). Được ghi mượn (1).
Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương

Tác giả Nguyễn Văn Mạnh | Phạm Hồng Chương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửaNhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.804076 M107] (5).
Một số vấn đề văn hoá du lịch Việt Nam Võ Văn Thành

Tác giả Võ Văn Thành.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.481909597 Th107] (10).
Quy hoạch du lịch Bùi Thị Hải Yến

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Y603] (11). Được ghi mượn (1).
Tài nguyên du lịch Bùi Thị Hải Yến (chủ biên), Phạm Hồng Long

Tác giả Bùi Thị Hải Yến | Phạm Hồng Long.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97 Y603] (12).
Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97 Y603] (11). Được ghi mượn (1).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha