Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 784 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh

Tác giả Nguyễn Ngọc Lanh | Văn Đình Hoa | Phan Thị Thu Anh | Trần Thị Chính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.9 L107] (10).
Thư mục:

2. Điều trị học nội khoa Tập 1 Nguyễn Khánh Trạch (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Khánh Trạch | Vũ Văn Đính | Nguyễn Thị Dụ | Trần Ngọc Ân | Phạm Thị Thu Hồ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 Tr102/T.1] (9).
Thư mục:

3. Điều trị học nội khoa Tập 2 Nguyễn Khánh Trạch (chủ biên) ; Nguyễn Thị Minh An, Nguyễn Lân Việt,...[et.al] (Biên soạn)

Tác giả Nguyễn Khánh Trạch | Nguyễn Thị Minh An [Biên soạn] | Nguyễn Lân Việt [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 Tr102/T.2] (19).
Thư mục:

4. Tập bài giảng giám định pháp y Nguyễn Đăng Chiêu

Tác giả Nguyễn Đăng Chiêu.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.507075 Ch309] (19).
Thư mục:

5. Atlas giải phẫu người Frank H. Netter, MD; Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu (dịch)

Tác giả Netter MD, Frank H | Nguyễn Quang Quyền [Người dịch] | Phạm Đăng Diệu [Người dịch].

Ấn bản: In lần thứ 1 theo ấn bản lần thứ VI của NXB Elsevier có sữa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 611.007 N474] (2).
Thư mục:

6. Siêu âm chẩn đoán và nội số nội dung lâm sàng sản phụ khoa liên quan Tập 2 Phan Trường Duyệt

Tác giả Phan Trường Duyệt.

Nhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 D528/T.2] (2).

7. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa Cẩm nang nghiệp vụ của bác sĩ lâm sàng Nguyễn Quốc Anh (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Quốc Anh [Chủ biên] | Ngô Quý Châu [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có sữa chữaNhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 A100] (5).
Thư mục:

8. Sobotta atlas giải phẫu người Đầu, cổ, chi trên, ngực, bụng, chậu, chi dưới R.Putz, R.Pabst (hiệu đính)

Ấn bản: Phiên bản thứ 14Nhà xuất bản: H. Dân trí Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 611 S799A] (1).
Thư mục:

9. Từ điển bách khoa y học Anh Viêt A-Z Ngô Gia Hy

Tác giả Ngô Gia Hy [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.3 H600] (1).
Thư mục:

10. Atlas giải phẫu cơ thể người hướng dẫn trực quan chính xác Alice Roberts

Tác giả Roberts, Alice | Lê Quang Toản [Người dịch] | Lê Thị Khánh Hồng [Người dịch] | Nguyễn Xuân Thủy [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612 A110G] (1).
Thư mục:

11. Từ điển huyệt vị châm cứu Lê Quý Ngưu

Tác giả Lê Quý Ngưu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ baNhà xuất bản: Huế Thuận Hóa 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.882 Ng566] (1).
Thư mục:

12. Từ điển y học Dorland Anh - Việt Elsevier

Tác giả Elsevier.

Ấn bản: Ấn bản lần thứ 30Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610.322 T550Đ] (1).
Thư mục:

13. Tứ Bộ Y điển Tập 2 Y lý và Dưỡng sinh Vũ Thỏa Nguyên Đán Công Bố

Tác giả Vũ Thỏa Nguyên Đán Công Bố | Chu Tước Nhi [dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.8 Ng527/T.1] (1).
Thư mục:

14. Tứ Bộ Y điển Tập 1 Mật pháp và Thực dụng Vũ Thỏa Nguyên Đán Công Bố

Tác giả Vũ Thỏa Nguyên Đán Công Bố | Chu Tước Nhi [dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.8 Ng527/T.1] (1).
Thư mục:

15. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch : Ban hành kèm theo Quyết định số 2510/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyến, Lương Ngọc Khuê, Nguyễn Lân Việt

Tác giả Nguyễn Thị Xuyến [Chủ biên] | Lương Ngọc Khuê [Đồng chủ biên] | Nguyễn Việt Lân [Đồng chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1 X527] (8).
Thư mục:

16. Y học hạt nhân Sách dùng cho sinh viên đại học Mai Trọng Khoa (Chủ biên)

Tác giả Mai Trọng Khoa [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 Kh401] (4).
Thư mục:

17. Động vật học có xương sống Lê Vũ Khôi

Tác giả Lê Vũ Khôi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ bảyNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 596 Kh452] (3).
Thư mục:

18. Bệnh học tiết niệu Nguyễn Bửu Triều,Trần Quán Anh

Tác giả Nguyễn Bửu Triều | Trần Quán Anh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.6 Tr309] (7).
Thư mục:

19. Ung thư căn bệnh thế kỷ Nguyễn Thanh Đạm

Tác giả Nguyễn Thanh Đạm.

Nhà xuất bản: H. Y học 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.994 Đ104] (5).
Thư mục:

20. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu : Ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Nghiêm Hữu Thành

Tác giả Nghiêm Hữu Thành [Chủ biên] | Nguyễn Thị Xuyến | Bộ Y tế.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613 Th107] (2).
Thư mục:

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha