Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 27 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Vi sinh vật : Dùng cho đối tượng kỹ thuật viên cao đẳng Xét nghiệm Đoàn Thị Nguyệt

Tác giả Đoàn, Thị Nguyệt.

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.9 Ng528] (10).
Thư mục:

2. Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng Đỗ Trung Phấn

Tác giả Đỗ Trung Phấn.

Ấn bản: (Tái bản lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung)Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1028 Ph121] (21).

3. Huyết học - truyền máu : Sách đào tạo cử nhân Kỹ thuật y học Hà Thị Anh

Tác giả Hà Thị Anh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1028 A107] (11).
Thư mục:

4. Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Tập 1

Tác giả Lê Đăng Hà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sữa chữaNhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.9 H100] (4).

5. Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Tập 2 Lê Đăng Hà

Tác giả Lê Đăng Hà.

Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.9 H100] (4).

6. Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi sinh y học : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm Đinh Hữu Dung

Tác giả Đinh Hữu Dung [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.02 D513] (4).
Thư mục:

7. Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng Lê Xuân Trường (chủ biên)

Tác giả Lê Xuân Trường [Chủ biên] | Nguyễn Thị Băng Sương [Biên soạn] | Đỗ Thị Thanh Thủy [Biên soạn] | Trần Thành Vinh [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sữa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0756 Tr561] (11). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

8. Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương

Tác giả Nguyến Đạt Anh [Chủ biên] | Nguyễn Thị Hương [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sữa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.0756 A107] (7).

9. Một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng Phan Hải Nam

Tác giả Phan Hải Nam [Chủ biên & tác giả].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Quân đội nhân dân 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 N104] (5).

10. An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa : Sách dùng đào tạo liên tục cán bộ y tế Trần Hữu Tâm (chủ biên) ; Trương Quân Thụy, Võ Ngọc Quyên

Tác giả Trần Hữu Tâm [Chủ biên] | Trương Quân Thụy | Võ Ngọc Quyên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 T120] (3).

11. Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm : Sách đào tạo liên tục cán bộ y tế Trần Hữu Tâm (chủ biên) ; Lê Thị Thùy Như

Tác giả Trần Hữu Tâm [Chủ biên] | Lê Thị Thùy Như.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Y học 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 T120] (1).

12. Quy trình thao tác chuẩn (SOP) : Sách dùng đào tạo liên tục cán bộ y tế Trần Hữu Tâm (chủ biên) ; Vũ Thị Như Oanh

Tác giả Trần Hữu Tâm [Chủ biên] | Vũ Thị Như Oanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 T120] (6).

13. Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm : Sách dùng đào tạo liên tục cán bộ y tế Trần Hữu Tâm (chủ biên) ; Lê Thị Thùy Như, Lê Tất Châu

Tác giả Trần Hữu Tâm [Chủ biên] | Lê Thị Thùy Như | Lê Tất Châu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có bổ sungNhà xuất bản: H. Y học 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 T120] (5).

14. Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa theo tiêu chuẩn ISO15189 : Sách đào tạo liên tục cán bộ y tế Trần Hữu Tâm (chủ biên) ; Vũ Thi Như Oanh, Lê Thị Thùy Như, ...

Tác giả Trần Hữu Tâm [Chủ biên] | Vũ Thi Như Oanh | Lê Thị Thùy Như.

Nhà xuất bản: H. Y học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 T120] (5).

15. Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu = Your blood never lies : Để sống lâu, khỏe mạnh James B. LaValle ; Bách Nguyễn (Dịch)

Tác giả LaValle, James B | Nguyễn, Bách [Dịch].

Nhà xuất bản: Huế Đại học Huế 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07561 L394] (3).

16. Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm : Sách dùng đào tạo liên tục cán bộ y tế Trần Hữu Tâm (chủ biên) ; Đỗ Đình Hồ, Trần Xuân Mai, Bửu Mật,...(biên soạn)

Tác giả Trần Hữu Tâm [Chủ biên] | Đỗ Đình Hồ [Biên soạn] | Trần Xuân Mai [Biên soạn] | Bửu Mật [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y Học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616 T120] (7).

17. Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm : Sách đào tạo đại học và sau đại học Đặng Thị Ngọc Dung(chủ biên ); Phạm Thị Phương Trang, Nguyễn Quỳnh Giao,...(biên soạn)

Tác giả Đặng Thị Ngọc Dung [Chủ biên] | Phạm Thị Hương Trang [Biên soạn ] | Nguyễn Quỳnh Giao [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y học 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 D513] (5).

18. Kiểm soát chất lượng xét nghiệm : Nội kiểm và thống kê nội kiểm trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học James O. Westgard; Đặng Thị Ngọc Dung, Tạ Thành Văn (biên dịch)

Tác giả Westgard, James O | Đặng Thị Ngọc Dung [Biên dịch] | Tạ Thành Văn [Biên dịch].

Ấn bản: Phiên bản thứ 4Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 W528] (5).

19. Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh y học Tống Phi Khanh (chủ biên); Lê Kim Ngọc Giao, Trương Quanh Vinh,... (biên soạn)

Tác giả Tống Phi Khanh [Chủ biên] | Lê Kim Ngọc Giao [Biên soạn] | Trương Quanh Vinh [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Y học 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.9 Kh107] (5).

20. Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm : Sách dùng đào tạo Đại học, Sau đại học và Đào tạo liên tục cán bộ y tế Trần Hữu Tâm (chủ biên) ; Lê Thị Thùy Như, Nguyễn Đàm Châu Bảo

Tác giả Trần Hữu Tâm [Chủ biên] | Lê Thị Thùy Như | Nguyễn Đàm Châu Bảo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Y học 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 T120] (10).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha