Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 23 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Luật đấu thầu Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.75 L504] (8). Được ghi mượn (1).

2. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Có hiệu lực từ 01/01/2014

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.023 H305] (9).
Thư mục:

3. Luật nhà ở Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59706 L504] (9).

4. Luật bảo hiểm xã hội

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.59702 L504B] (9).

5. Bộ luật dân sự : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 349.597 L504] (8). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

6. Bộ luật tố tụng dân sự Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (6). Được ghi mượn (3).
Thư mục:

7. Luật thi hành án dân sự : Được sửa đổi, bổ sung năm 2014

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.5975 L504] (9).
Thư mục:

8. Phương pháp nghiên cứu đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự và kỹ năng áp dụng pháp luật hình sự

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59701 L504] (9).
Thư mục:

9. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.016 L504H] (8).
Thư mục:

10. Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597046 L504] (9).
Thư mục:

11. Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 Tập 3 Phần thứ 4: Thừa kế. Phần thứ năm: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất. Phần thứ sáu: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phần thứ bảy: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài Hoàng Thế Liên (chủ biên)

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên] | Phạm Văn Tuyết | Nguyễn Như Quỳnh | Nguyễn Xuân Anh | Dương Bạch Long.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.3] (2).
Thư mục:

12. Bình luận khoa học bộ Luật Dân sự năm 2005 Tập 1 Phần thứ nhất: Những quy định chung ; Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu Hoàng Thế Liên

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.1] (2).
Thư mục:

13. Luật kinh doanh bất động sản

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (5). Được ghi mượn (1).

14. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 L504] (2).

15. Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 Tập 2 Phần thứ 3: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự Hoàng Thế Liên (chủ biên)

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên] | Phạm Văn Tuyết | Nguyễn Như Quỳnh | Nguyễn Xuân Anh | Dương Bạch Long.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.2] (2).
Thư mục:

16. Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597034 L504] (14).
Thư mục:

17. Quy định pháp luật về hỗ trợ, tài trợ trong kinh tế - xã hội Trần Văn Tuấn

Tác giả Trần Văn Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 352.4 T502] (2).
Thư mục:

18. Bộ luật dân sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam = The civil code of the socialist repblic of Vietnam

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1996Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 B450] (1).
Thư mục:

19. Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành : Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Nhà xuất bản: H Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 L504] (14).

20. Luật đất đai : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (9).
Thư mục:

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha