Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 140 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính : Cẩm nang hướng dẫn toàn diện về các phương pháp giao dịch và các ứng dụng = Technical analysis of the financial markets : a comprehensive guide to trading methods and applications John J. Murphy

Tác giả Murphy, John J.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.64 Ch300] (5).

2. Thị trường tài chính và các định chế tài chính (Lý thuyết & thực hành ứng dụng cho thị trường Việt Nam) Bùi Kim Yến, Nguyễn Minh Kiều

Tác giả Bùi Kim Yến.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.1 Y603] (4).

3. Phân tích tài chính doanh nghiệp Ngô Kim Phượng (chủ biên)

Tác giả Ngô Kim Phượng [Chủ biên] | Lê Thị Thanh Hà | Lê Mạnh Hưng | Lê Hoàng Vinh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15 H100] (9). Được ghi mượn (1).

4. Tài chính doanh nghiệp Bùi Hữu Phước (chủ biên), Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi Hiếu

Tác giả Bùi Hữu Phước | Phan Thị Nhi Hiếu | Lê Thị Lanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Tp.HCM Kinh tế Tp.HCM 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15 L107] (12). Được ghi mượn (1).

5. Quản trị tài chánh doanh nghiệp hiện đại = Corporate finance management : An overview of financial management... Dương Hữu Hạnh

Tác giả Dương Hữu Hạnh.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15 H107] (4).

6. Giáo trình thị trường tài chính Nguyễn Thị Bích Loan ... [et al.]

Tác giả Nguyễn Thị Bích Loan | Lê Hà Diễm Chi | Huỳnh Thị Hương Thảo | Hồ Thanh Tùng | Nguyễn Văn Nông.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.152076 L406] (5).

7. Giáo trình tài chính doanh nghiệp Phan Thị Cúc ... [et al.]

Tác giả Đoàn Văn Huy | Phan Thị Cúc | Đặng Trường Giang | Nguyễn T. Mỹ Phượng | Nguyễn Trung Trực.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15076 C506] (10).

8. Hệ thống bài tập và bài giải tài chính doanh nghiệp Bùi Hữu Phước (chủ biên), Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi Hiếu

Tác giả Bùi Hữu Phước [Chủ biên] | Phan Thị Nhi Hiếu | Lê Thị Lanh | Lại Tiến Dĩnh.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.6041076 Ph557] (10).

9. Thị trường tài chính = Financial markets Đồng chủ biên: Nguyễn Đăng Dờn, Lý Hoàng Ánh

Tác giả Nguyễn Đăng Dờn [Chủ biên] | Lý Hoàng Ánh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần 1Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332 D464] (4).

10. Tài chính doanh nghiệp căn bản : Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Minh Kiều

Tác giả Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15 K309] (4).

11. Giáo trình hệ thống tài khoản quốc gia SNA Vũ Thị Ngọc Phùng, Nguyễn Quỳnh Hoa (đồng chủ biên)

Tác giả Vũ Thị Ngọc Phùng [Chủ biên] | Nguyễn Quỳnh Hoa [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 339.32 Ph513] (1).

12. Phương pháp đầu tư cổ phiếu của Buffett Đào Công Bình, Minh Đức

Tác giả Đào Công Bình | Minh Đức.

Ấn bản: bản in lần thư 2, có sữa chữaNhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.64 B312] (9). Được ghi mượn (1).

13. Giáo trình thẩm định dự án đầu tư khu vực công Nguyễn Hồng Thắng (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền

Tác giả Nguyễn Hồng Thắng [Chủ biên] | Nguyễn Thị Huyền.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.6 H527] (5).

14. Tín dụng - ngân hàng Phan Thị Cúc (chủ biên), Đoàn Văn Huy, Nguyễn Văn Kiên

Tác giả Phan Thị Cúc [Chủ biên] | Nguyễn Văn Kiên | Đoàn Văn Huy.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.7 C506] (4).

15. Giáo trình thẩm định tín dụng Lý Hoàng Ánh, Nguyễn Đăng Dờn (đồng chủ biên)

Tác giả Lý Hoàng Ánh [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Dờn.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Kinh tế Tp.HCM 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.7 A107] (10).

16. Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng Nguyễn Minh Kiều

Tác giả Nguyễn Minh Kiều.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.7 K309] (4).

17. Nhập môn toán học tài chính Trần Hùng Thao

Tác giả Trần Hùng Thao.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.0151 Th108] (1).

18. Lập - Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư : Lý thuyết tài chính hiện đại về DAĐT. Giới thiệu và hướng dẫn tính hiệu quả các DAĐT thực tế tại VN. Tài liệu tham khảo về DAĐT. Kèm CD bài giải tính hiệu quả DAĐT và tài liệu tham khảo Đinh Thế Hiển

Tác giả Đinh Thế Hiển [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.63 H305] (4).

19. Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình Đoàn Văn Trường

Tác giả Đoàn Văn Trường.

Nhà xuất bản: H. Khoa học Kỹ thuật 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.521 Tr561] (2).

20. Lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Đăng Dờn [Chủ biên] | Nguyễn Quốc Anh | Nguyễn Kim Trọng | Nguyễn Văn Thầy.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Quốc gia Tp.HCM 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.401 D464] (4).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha