Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 588 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Quản trị kinh doanh quốc tế Bùi Lê Hà ... [et al.]

Tác giả Bùi Lê Hà.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.18 H100] (5).

2. Quản trị chiêu thị Trần Thị Ngọc Trang

Tác giả Trần Thị Ngọc Trang.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.45 Tr106] (10).

3. Quản trị rủi ro và khủng hoảng Đoàn Thị Hồng Vân

Tác giả Đoàn Thị Hồng Vân.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.47 Đ110] (5).

4. Quản trị tiếp thị = Marketing management Philip Kotler, Kevin Lane Keller

Tác giả Kotler, Philip | Keller, Kevin Lane.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 Qu100] (8). Được ghi mượn (1).

5. Quản trị nhân sự = Human resource management : Dành cho các doanh nghiệp và các tổ chức tại Việt Nam... Nguyễn Hữu Thân

Tác giả Nguyễn Hữu Thân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 9Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.3 Th121] (14).

6. Quản trị nguồn nhân lực = Human resource management Trần Kim Dung

Tác giả Trần Kim Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.3 D513] (3). Được ghi mượn (1).

7. Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương

Tác giả Nguyễn Văn Mạnh | Phạm Hồng Chương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửaNhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.804076 M107] (3). Được ghi mượn (2).

8. Quản trị chất lượng = Quality management Nguyễn Kim Định

Tác giả Nguyễn Kim Định.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.562 Đ312] (5).

9. Quản trị cung ứng Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Nguyễn Xuân Minh, Kim Ngọc Đạt

Tác giả Đoàn Thị Hồng Vân [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Minh | Kim Ngọc Đạt.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.788 M312] (5).

10. Quản trị học = Management Nguyễn Thị Liên Diệp

Tác giả Nguyễn Thị Liên Diệp.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.001 D307] (16). Được ghi mượn (2).

11. Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu : Ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội Võ Thị Thanh Lộc (chủ biên), Huỳnh Hữu Thọ

Tác giả Võ Thị Thanh Lộc | Huỳnh Hữu Thọ.

Ấn bản: Tài bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 001.42 L451] (8). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

12. Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới Vũ Quế Hương (biên soạn)

Tác giả Vũ Quế Hương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.5 H516] (1).

13. Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh thương mại Võ Thanh Thu (chủ biên); Ngô Thị Hải Xuân

Tác giả Võ Thanh Thu [Chủ biên] | Ngô Thị Hải Xuân.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.5 Th500] (5).

14. Kinh tế đối ngoại những nguyên lý và vận dụng tại Việt Nam : Giáo trình dùng cho Sinh viên khối các trường kinh tế; ngoại giao và nhà quản lý Hà Thị Ngọc Oanh

Tác giả Hà Thị Ngọc Oanh.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 337.1 O107] (5).

15. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (đồng chủ biên)

Tác giả Trần Xuân Cầu | Mai Quốc Chánh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Nxb. Đại học kinh tế Quốc dân 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 331.076 C125] (4).

16. Kinh tế học vĩ mô David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch

Tác giả Begg, David | Fischer, Stanley | Dornbusch, Rudiger.

Ấn bản: Sách tái bảnNhà xuất bản: H. Thống kê 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 339 B416] (4).

17. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Commercial banking Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Đăng Dờn [Chủ biên] | Nguyễn Quốc Anh | Nguyễn Thanh Phong.

Ấn bản: Tái bản lần 2 có chỉnh sửa, bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Kinh tế Tp.HCM 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.12 Ng121] (13).

18. Câu hỏi, bài tập, trắc nghiệm kinh tế vi mô Nguyễn Như Ý [et al.]

Tác giả Nguyễn Như Ý | Trần Bá Thọ | Nguyễn Hoàng Bảo | Trần Thị Bích Dung.

Ấn bản: Tái bản lần 8 có bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.5 Y600] (9). Được ghi mượn (1).

19. Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm (chủ biên) ; Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ

Tác giả Lê Bảo Lâm [Chủ biên] | Nguyễn Như Ý | Trần Thị Bích Dung | Trần Bá Thọ.

Ấn bản: Tái bản lần 6 có bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.5 L120] (10).

20. Kinh tế vĩ mô Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung

Tác giả Nguyễn Như Ý | Trần Thị Bích Dung.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 339 Y600] (10).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha