Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 44 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Du lịch cộng đồng Bùi Thị Hải Yến (chủ biên)

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Y603] (12).

2. Giáo trình kinh tế du lịch Vũ Mạnh Hà

Tác giả Vũ Mạnh Hà.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4791 H100] (14). Được ghi mượn (1).

3. Quy hoạch du lịch Bùi Thị Hải Yến

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Y603] (11). Được ghi mượn (1).

4. Một số vấn đề văn hoá du lịch Việt Nam Võ Văn Thành

Tác giả Võ Văn Thành.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.481909597 Th107] (10).

5. Địa lý kinh tế - xã hội Châu Âu Bùi Thị Hải Yến (chủ biên) ; Phạm Thị Ngọc Diệp

Tác giả Bùi Thị Hải Yến [Chủ biên] | Phạm Thị Ngọc Diệp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.94 Y254] (4).

6. Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á Bùi Thị Hải Yến (chủ biên); Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Yến Ngọc

Tác giả Bùi Thị Hải Yến [Chủ biên] | Phạm Thị Ngọc Diệp | Nguyễn Yến Ngọc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có chỉnh lý và bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.95 Y254] (4).

7. Văn hóa làng và nhân cách người Việt Nguyễn Đắc Hưng

Tác giả Nguyễn Đắc Hưng.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 390.09597 H556] (4).

8. Cơ sở văn hóa Việt Nam Đoàn Hồng Nguyên

Tác giả Đoàn Hồng Nguyên.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.09597 Ng527] (1).

9. Lịch sử văn minh Trung Hoa Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hóa thông tin 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 951 D951] (1).

10. Văn hóa châu Âu lịch sử thành tựu hệ giá trị Lương Văn Kế

Tác giả Lương Văn Kế.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.094 K250] (2).

11. Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam Nguyễn Thanh Loan (Chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thanh Loan [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Thể thao và du lịch 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4791579 L406] (3).

12. Yoga và du lịch Vũ Trọng Lợi

Tác giả Vũ Trọng Lợi.

Nhà xuất bản: H. Thể thao và Du lịch 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.7046 L462] (3).

13. Văn hoá dân gian châu thổ Cửu Long : Sách tham khảo Đoàn Nô

Tác giả Đoàn Nô.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia sự thật  2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 390.095978 N450] (1). Được ghi mượn (1).

14. Thị trường du lịch Nguyễn Văn Lưu

Tác giả Nguyễn Văn Lưu.

Ấn bản: In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà Nội 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4791 L566] (5).

15. Văn hoá du lịch Nguyễn Phạm Hùng

Tác giả Nguyễn Phạm Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.4819 H513] (2).

16. Du lịch vòng quanh thế giới : Trung Quốc Anh Côi (Biên dịch)

Tác giả Anh Côi [Biên dịch].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 913.04 D500L] (10).

17. Bản sắc văn hoá Việt Nam Phan Ngọc

Tác giả Phan Ngọc.

Nhà xuất bản: H. Văn học 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.09597 Ng419] (2). Được ghi mượn (1).

18. Lịch sử văn minh Trung Hoa Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 951 D951] (1).

19. Tập bài giảng lịch sử văn minh thế giới Lê Thế Tài

Tác giả Lê Thế Tài.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 909 T103] (10).

20. Giáo trình marketing du lịch Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hòa (Chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Mạnh [Chủ biên] | Nguyễn Đình Hòa [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 M107] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha