Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 135 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vượng (chủ biên)

Tác giả Trần Quốc Vượng | Tô Ngọc Thanh | Nguyễn Trí bền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ mười sáuNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.09597 V561] (7).

2. Giáo trình marketing du lịch Hà Nam Khánh Giao

Tác giả Hà Nam Khánh Giao.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Gi108] (5).

3. Giáo trình văn hóa du lịch Hoàng Văn Thành

Tác giả Hoàng Văn Thành.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.4819 Th107] (14). Được ghi mượn (1).

4. Du lịch Việt Nam : Tập 6 Đông Nam Bộ Vũ Đình Hòa (chủ biên) ; ...[et al.]

Tác giả Vũ Đình Hòa [Chủ biên] | Trần Thị Nguyệt Quế | Phạm Tiến Dũng.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97704 H401/T.6] (1).

5. Du lịch Việt Nam : Tập 2 Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc Vũ Đình Hòa (chủ biên) ; ...[et al.]

Tác giả Vũ Đình Hòa [Chủ biên] | Trần Thị Nguyệt Quế | Phạm Tiến Dũng.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97704 H401/T.2] (1).

6. Du lịch Việt Nam : Tập 1 Trung du và miền núi phía Bắc Vũ Đình Hòa (chủ biên) ; ...[et al.]

Tác giả Vũ Đình Hòa [Chủ biên] | Trần Thị Nguyệt Quế | Phạm Tiến Dũng.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97704 H401/T.1] (1).

7. Du lịch ba miền Tập 3 Hành trình Phương Bắc Bửu Ngôn

Tác giả Bửu Ngôn.

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97 Ng454] (1).

8. Lịch sử văn minh Ấn Độ Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [dịch].

Nhà xuất bản: H. Văn hóa 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 954 D951] (2).

9. Vietnam notebook Murray Hiebert

Tác giả Hiebert, Murray.

Ấn bản: Second editionNhà xuất bản: Hongkong Review 1994Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 957.7 M981] (1).

10. Quản lý hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa Phạm Thanh Tâm

Tác giả Phạm Thanh Tâm.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 353.709597 T120] (1).

11. Văn hóa lễ hội Thanh Thùy (biên soạn)

Tác giả Thanh Thúy [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Khoa học xã hội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 394.269597 B254] (5).

12. Văn hóa tộc người Khơ-mú : Sách tham khảo Chu Thái Sơn (chủ biên) ; Vi Văn An

Tác giả Chu Thái Sơn [Chủ biên] | Vi Văn An.

Nhà xuất bản: H. Quân đội Nhân dân 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305.89593 S464] (1).

13. Văn hóa tộc người Co : Sách tham khảo Chu Thái Sơn (chủ biên) ; Phạm Văn Lợi, Ngô Vĩnh Bình

Tác giả Chu Thái Sơn [Chủ biên] | Phạm Văn Lợi | Ngô Vĩnh Bình.

Nhà xuất bản: H. Quân đội Nhân dân 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305.89593 S464] (1).

14. Văn hóa tộc người Thái : Sách chuyên khảo Chu Thái Sơn (chủ biên) ; Cầm Trọng

Tác giả Chu Thái Sơn [Chủ biên] | Cầm Trọng.

Nhà xuất bản: H. Quân đội Nhân dân 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305.89591 S464] (1).

15. Văn hóa tộc người Nùng : Sách chuyên khảo Chu Thái Sơn (chủ biên) ; Hoàng Hoa Toàn

Tác giả Chu Thái Sơn [Chủ biên] | Hoàng Hoa Toàn.

Nhà xuất bản: H. Quân đội Nhân dân 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305.89591 S464] (1).

16. Văn hóa tộc người Hmông Chu Thái Sơn (chủ biên) ; Trần Thị Thu Thủy

Tác giả Chu Thái Sơn [Chủ biên] | Trần Thị Thu Thủy.

Nhà xuất bản: H. Quân đội Nhân dân 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305.89597 S464] (1).

17. Góp phần tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam : Sách tham khảo Đào Sơn Nam (chủ biên) ; Đào Thị Ngọc Hồ

Tác giả Đào Sơn Nam [Chủ biên] | Đào Thị Ngọc Hồ.

Nhà xuất bản: H. Quân đội Nhân dân 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 390.9597 S464] (1).

18. Tìm trong di sản văn hóa phương Nam Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng

Tác giả Nguyễn Đông Triều | Phạn Mạnh Hùng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.095977 Tr309] (1).

19. Giáo trình marketing du lịch Hoàng Văn Thành

Tác giả Hoàng Văn Thành.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Th107] (10).

20. Cẩm nang du lịch Thái Lan Dorling Kindersley Limited ; Nguyễn Nguyên (Dịch)

Tác giả Nguyễn Nguyên [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Dân trí 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 913.04 C120N] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha