Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 161 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Con đường cứu nước Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Trâm

Tác giả Phạm Ngọc Trâm.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.703 Tr120] (5).

2. Giáo trình chính trị :Dùng trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông Lê Thế Lạng (chủ biên); Đặng Gia Định, Ngô Văn Lương

Tác giả Lê Thế Lạng [Chủ biên] | Đặng Gia Định | Ngô Văn Lương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ Tám (Được chỉnh sửa theo tinh thần tập huấn giáo viên Chính trị tháng 8 năm 2008 tại thành phố Đà Nẵng)Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 320 L106] (20).

3. Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo Vũ Văn Hiền

Tác giả Vũ Văn Hiền [Chủ biên] | Phan Trọng Hào [Biên soạn] | Bùi Đình Bôn [Biên soạn] | Lê Thị Hồng Điệp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính Trị Quốc Gia Sự Thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 320.4597 H305] (2).

4. Cách mạng công nghiệp 4.0 vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam : Sách chuyên khảo Trần Thị Vân Hoa

Tác giả Trần Thị Vân Hoa [Chủ biên] | Nguyễn Trọng Hoài | Đỗ Thị Đông | Trương Minh Đức | Nguyễn Mạnh Hà.

Nhà xuất bản: H. Chính Trị Quốc Gia Sự Thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338 H401] (5).

5. Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo Lê Hoài Trung

Tác giả Lê Hoài Trung [Chủ biên] | Phạm Hải Anh | Nguyễn Phương Anh | Tạ Phương Dung.

Nhà xuất bản: H. Chính Trị Quốc Gia Sự Thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 327.597 Tr513] (5).

6. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang

Tác giả Đinh Xuân Lý [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Quang [Đồng Chủ biên].

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 10Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 324.2597075 L600] (11).

7. Tham nhũng mưu mô và trừng phạt : Sách chuyên khảo Hà Hồng Hà

Tác giả Hà Hồng Hà.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 364.1323 H100] (10).

8. Vùng đất Nam bộ Tập III Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI Nguyễn Văn Kim

Tác giả Nguyễn Văn Kim [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thât 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 595.77 K310/T.3] (2).

9. Vùng đất Nam bộ Tập I Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái Trương Thị Kim Chuyên

Tác giả Trương Thị Kim Chuyên [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thât 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 595.77 Ch527/T.1] (2).

10. Vùng đất Nam bộ Tập II Từ cội nguồn đến thế kỷ VII Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt

Tác giả Vũ Minh Giang | Nguyễn Việt.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thât 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 595.77 Gi106/T.2] (2).

11. Vùng đất Nam bộ Tập VI Từ 1945 đến năm 2010 Trần Đức Cường

Tác giả Trần Đức Cường [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thât 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 595.77 C561/T.6] (2).

12. Nâng cao nhu cầu thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo Lê Hường

Tác giả Lê Hường.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 701.17 H561] (10).

13. Đường Cách Mệnh Nguyễn Ái Quốc

Tác giả Nguyễn Ái Quốc.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 Qu451] (5).

14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo Nguyễn Thế Phúc

Tác giả Nguyễn Thế Phúc.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự Thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.209597 Ph506] (2).

15. Vùng đất Nam bộ Tập IV Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX Nguyễn Quang Ngọc

Tác giả Nguyễn Quang Ngọc [Chủ biên] | Đặng Ngọc Hà [Biên soạn] | Vũ Đường luân [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 Ng419/T.4] (2).

16. Vùng đất Nam bộ Tập V Từ năm 1859 đến năm 1945 Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Ngọc Hà

Tác giả Đoàn Minh Huấn [Chủ biên] | Nguyễn Ngọc Hà [Đồng chủ biên] | Nguyễn Ngọc Cơ [Biên soạn] | Vũ Huy Phúc.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 H502/T.5] (2).

17. Vùng đất Nam bộ Tập VIII Thiết chế quản lý xã hội Vũ Văn Quân

Tác giả Vũ Văn Quân [Chủ biên] | Phan An [Biên soạn] | Phạm Đức Anh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 Qu121/T.8] (2).

18. Vùng đất Nam bộ Tập X Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới Võ Văn Sen

Tác giả Võ Văn Sen [Chủ biên] | Hà Minh Hồng [Biên soạn] | Trần Nam Tiến [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 S203/T.10] (2).

19. Vùng đất Nam bộ Tập IX Tộc người và quan hệ tộc người Võ Công Nguyên

Tác giả Võ Công Nguyện [Chủ biên] | Phan An [Biên soạn] | Phan Văn Dốp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 Ng527/T.9] (2).

20. Vùng đất Nam bộ Tập VII Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa Ngô Văn Lệ

Tác giả Ngô Văn Lệ [Chủ biên] | Huỳnh Ngọc Thu [Biên soạn] | Phan An [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 L250/T.7] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha