Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 172 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp Nguyễn Minh Thái

Tác giả Nguyễn Minh Thái.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 721 Th103] (14).
Thư mục:

2. Giáo trình cấu tạo kiến trúc Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 721 Gi108] (9).
Thư mục:

3. Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới : Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII Tập 1 Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên)

Tác giả Đặng Thái Hoàng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Đỉnh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 722 H407/T.1] (18).
Thư mục:

4. Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới : Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX Tập 2 Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên)

Tác giả Đặng Thái Hoàng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Đỉnh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 724 H407/T.2] (9).
Thư mục:

5. Khí hậu kiến trúc Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả

Tác giả Việt Hà | Nguyễn Ngọc Giả.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 697.3 V308] (4).
Thư mục:

6. Kiến trúc cơ sở phục vụ thiết kế nội ngoại thất Nguyễn Đức Thiềm

Tác giả Nguyễn Đức Thiềm.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 729 Th304] (5).
Thư mục:

7. Cơ sở tạo hình kiến trúc Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp

Tác giả Nguyễn Ngọc Giả.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 729 Gi100] (7).
Thư mục:

8. Kiến trúc cảnh quan Hàn Tất Ngạn

Tác giả Hàn Tất Ngạn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 712 Ng105] (13).
Thư mục:

9. Giáo trình lý thuyết kiến trúc đại cương : Từ thời đại phục hưng đến trào lưu hiện đại Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi

Tác giả Đặng Thái Hoàng | Nguyễn Đình Thi.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 724 H407] (9).
Thư mục:

10. Kiến trúc nhiệt đới ẩm Hoàng Huy Thắng

Tác giả Hoàng Huy Thắng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 711.42 Th116] (9).
Thư mục:

11. Xã hội học đô thị Đỗ Hậu

Tác giả Đỗ Hậu | Phạm Kim Giao.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây Dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 307.76 H125] (4).

12. Kiến trúc nhà ở Đặng Thái Hoàng

Tác giả Đặng Thái Hoàng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây Dựng 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 728.3 H407] (10).

13. Hình chiếu phối cảnh : Phần thực hành Dương Tiến Thọ

Tác giả Dương Tiến Thọ.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây Dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 516.6076 Th400] (4).

14. Lý thuyết kiến trúc Nguyễn Mạnh Thu, Phùng Đức Tuấn

Tác giả Nguyễn Mạnh Thu [Chủ biên] | Phùng Đức Tuấn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây Dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 720.1 Th500] (10).

15. Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông đô thị : Dùng cho các trường đào tạo hệ đại học và cao đẳng ngành xây dựng Nguyễn Xuân Trục

Tác giả Nguyễn Xuân Trục.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt nam 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690 Tr506] (4).

16. Kiến trúc công trình công cộng Tập 1 Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Hồng Thục

Tác giả Nguyễn Việt Châu | Nguyễn Hồng Thục.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 725 Ch125/T.1] (2).

17. Quản lý đô thị Phạm Trọng Mạnh

Tác giả Phạm Trọng Mạnh.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 711.4 M107] (4).

18. Kiến trúc và người Hà Nội Trần Hùng (chủ biên)

Tác giả Trần Hùng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 720.1049597 H513] (4).

19. Những kiến thức cơ bản về GIS và ứng dụng GIS trong quy hoạch xây dựng đô thị Nguyễn Bá Quảng (chủ biên); Phạm Khánh Toàn

Tác giả Nguyễn Bá Quảng [Chủ biên] | Phạm Khánh Toàn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 711.4 Qu106] (4).

20. Di sản văn hoá Việt Nam : Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn Nguyễn Thịnh

Tác giả Nguyễn Thịnh.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7 Th312] (7).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha