Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 152 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 900 câu tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống = New English 900 Tập 1 Joshua Kirkman ; Nguyễn Thành Yến (dịch)

Tác giả Kirkman, Joshua | Nguyễn Thành Yến [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 K59/T.1] (5).

2. 5000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất Nguyễn Thu Huyền

Tác giả Nguyễn Thu Huyền.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 H527] (10).

3. 900 câu tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống = New English 900 Tập 3 Joshua Kirkman ; Nguyễn Thành Yến (dịch)

Tác giả Kirkman, Joshua | Nguyễn Thành Yến [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 K59/T.3] (6).

4. 900 câu tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống = New English 900 Tập 4 Joshua Kirkman ; Nguyễn Thành Yến (dịch)

Tác giả Kirkman, Joshua | Nguyễn Thành Yến [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 K59/T.4] (6).

5. 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất Nguyễn Thu Huyền

Tác giả Nguyễn Thu Huyền.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 H527] (10).

6. Học nhanh ngữ pháp tiếng Anh từ A đến Z Nguyễn Thu Huyền (chủ biên), The Windy

Tác giả Nguyễn Thu Huyền [Chủ biên] | The Windy.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 H527] (10).

7. New Edition grammar practice for intermediate students : Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steven | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện] | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

8. New edition grammar practice for elementary students : Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steven | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện] | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

9. New grammar practice for pre-intermediate students Elaine Walker, Steve Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steve | Lê Thành Tâm [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

10. Ship or sheep? An intermediate pronunciation course : Dùng kèm đĩa CD Ann Baker ; Hồng Đức dịch

Tác giả Baker, Ann | Hồng Đức [Dịch].

Nhà xuất bản: Đồng Nai Nxb. Đồng Nai 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 B167] (10).

11. Business vocabulary in use : Intermediate and Upper-intermediate: with answers Bill Mascull

Tác giả Mascull, Bill.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 B596] (4).
Thư mục:

12. Cause & effect : Intermediate reading pracitce Patricia Ackert

Tác giả Ackert, Patricia.

Ấn bản: 3rd edNhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 T120] (3).
Thư mục:

13. Basic vocabulary in use : with answers Micheal McCarthy, Felicity O'Dell;

Tác giả McCarthy, Micheal | O'Dell, Felicity.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 C326] (14).
Thư mục:

14. English vocabulary in use : Micheal McCarthy, Felicity O'Dell Elementary

Tác giả McCarthy, Micheal | O'Dell, Felicity.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 Fe313] (4).
Thư mục:

15. English vocabulary in use : intermediate Syuasrt Redman, With Ellen Shaw

Tác giả Redman, Stuart | Shaw, Ellen.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.1 R318] (4).
Thư mục:

16. English for accounting Evan Frendo , Sean Mahoney

Tác giả Frendo, Evan | Mahoney, Sean.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 Fr873] (9).
Thư mục:

17. English for customer care Rosemary Richey

Tác giả Richey, Rosemary.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 R527] (9).
Thư mục:

18. English for marketing and advertising Sylee Gore

Tác giả Gore, Sylee.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 G666] (9).
Thư mục:

19. English for human resources Pat Pledger

Tác giả Pledger, Pat.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 P294] (9).
Thư mục:

20. English for negotiating Charles Lafond, Sheila Vine, Birgit Welch

Tác giả Lafond, Charles | Welch, Birgit | Vine, Sheila.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 20010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 L166] (9).
Thư mục:

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha