Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 84 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường Tăng Văn Đoàn, Bùi Đức Hạ

Tác giả Tăng Văn Đoàn | Trần Đức Hạ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ baNhà xuất bản: H. Giáo Dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 Đ406] (9).

2. Cơ sở năng lượng và môi trường : Sách chuyên khảo Lý Ngọc Minh

Tác giả Lý Ngọc Minh.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.79 M312] (3).

3. Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường : Dùng cho các trường đại học - cao đẳng khối Sư phạm Lê Văn Khoa (chủ biên), Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương

Tác giả Lê Văn Khoa [Chủ biên] | Phan Văn Kha | Phan Thị Lạc | Nguyễn Thị Minh Phương.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.72 Kh100] (4).

4. Giáo trình quy hoạch môi trường Phùng Chí Sỹ, Nguyễn Thế Tiến

Tác giả Phùng Chí Sỹ | Nguyễn Thế Tiến.

Nhà xuất bản: TP.HCM Nxb. Đại học Quốc Gia HCM 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.7 S600] (4).

5. Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Văn Nam, Nguyễn Thị Nga

Tác giả Lê Huy Bá [Chủ biên] | Nguyễn Thị Nga | Thái Văn Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.72 M452] (4).

6. Chỉ thị sinh học môi trường Lê Văn Khoa (chủ biên), Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Quốc Việt

Tác giả Lê Văn Khoa [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Quýnh | Nguyễn Quốc Việt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.95 Q531] (4).

7. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường Tập 1 Sinh thái học và môi trường Lương Đức Phẩm (tổng chủ biên), Lê Xuân Cảnh (chủ biên)

Tác giả Lương Đức Phẩm [Tổng chủ biên] | Hồ Thanh Hải | Đỗ Hữu Thư | Lê Xuân Cảnh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.5 H103] (2).

8. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường Tập 2 Cơ sở sinh học trong công nghệ môi trường Lương Đức Phẩm (chủ biên), Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân

Tác giả Lương Đức Phẩm [Chủ biên] | Trần Cẩm Vân | Đinh Thị Kim Nhung.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.27 Nh513] (2).

9. Mô hình hóa môi trường Bùi Tá Long

Tác giả Bùi Tá Long.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửaNhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Quốc gia Tp.HCM 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.72 L400] (4).

10. Bảo vệ môi trường không khí Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý

Tác giả Hoàng Thị Hiền | Bùi Sỹ Lý.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.53 H305] (4).

11. Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam bộ trước tác động của biến đổi khí hậu Võ Văn Sen, Lê Thanh Hòa, Trần Nam Tiến (chủ biên)

Tác giả Trần Nam Tiến [Chủ biên] | Đại học Quốc gia Tp.HCM Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Quốc gia Tp.HCM 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 551.6 B305] (3).

12. Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn Nguyễn Văn Phước

Tác giả Nguyến Văn Phước.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.44 Ph557] (9).

13. Xử lý nước thải = Wastewater treatment Tập 2 Lâm Minh Triết , Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên)

Tác giả Lâm Minh Triết [Chủ biên] | Nguyễn Huy Cương | Nguyễn Thành Tín | Trần Hiếu Nhuệ [Chủ biên] | Bùi Xuân Thành.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.162 Tr308/T.2] (4).

14. Sinh thái học và bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo

Tác giả Nguyễn Thị Kim Thái | Lê Thị Hiền Thảo.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.27 Th103] (4).

15. Vi sinh vật môi trường Đỗ Hồng Lan Chi ... [et al.]

Tác giả Đỗ Hồng Lan Chi | Bùi Lê Thanh Khiết | Nguyễn Thị Thanh Kiều | Lâm Minh Triết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 579 V300] (4).

16. Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong quá trình phát triển đô thị Lê Hồng Kế (chủ biên)

Tác giả Lê Hồng Kế [Chủ biên] | Trần Thị Hường | Nguyễn Văn Than | Vũ Thị Vinh | Nguyễn Thị Ngọc Dung.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 353.784 T101] (4).

17. Giáo trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lí trong quản lí môi trường và tài nguyên thiên nhiên Nguyễn Hiếu Trung (chủ biên), Trương Ngọc Phương

Tác giả Nguyễn Hiếu Trung [Chủ biên] | Trương Ngọc Phương | Nguyễn Hiếu Trung.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 Tr513] (9).

18. Cẩm nang lọc bụi trong khí thải Hoàng Thị Hiền

Tác giả Hoàng Thị Hiền.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 697 H305] (4).

19. Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = Environmental statistics and data processing Chế Đình Lý

Tác giả Chế Đình Lý.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.7 L600] (4).

20. Công nghệ xử lí nước thải bằng biện pháp sinh học Lương Đức Phẩm

Tác giả Lương Đức Phẩm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.3 Ph120] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha