Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 211 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp Nguyễn Đức Nguôn

Tác giả Nguyễn Đức Nguôn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.15 Ng517] (5).

2. Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở Nguyễn Bá Kế

Tác giả Nguyễn Bá Kế.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.164 K250] (5).

3. Nền và móng Phan Hồng Quân

Tác giả Phan Hồng Quân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ sáu có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.15 Qu121] (4).

4. Xói cục bộ trụ cầu Trần Đình Nghiên

Tác giả Trần Đình Nghiên.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.32 Ng305] (10).

5. Kỹ thuật thi công : Tập 1 Công tác đất, thi công học và cừ, thi công bê tông toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng Đỗ Đình Đức (chủ biên); Lê Kiều

Tác giả Đỗ Đình Đức [Chủ biên] | Lê Kiều.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.075 V124] (10).

6. Bài tập vật liệu xây dựng Phùng Văn Lự (chủ biên)

Tác giả Phùng Văn Lự [Chủ biên] | Nguyễn Anh Đức | Phạm Hữu Hanh | Trịnh Hồng Tùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15Nhà xuất bản: H. Giáo Dục Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 691.076 L550] (9).

7. Giáo trình vật liệu xây dựng Phan Thế Vinh (Chủ biên), Trần Hữu Bằng

Tác giả Phan Thế Vinh [Chủ biên] | Trần Hữu Bằng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 691 V312] (9).

8. Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Nhựt Duy, Đoàn Ngọc Hiệp

Tác giả Phan Nhựt Duy | Đoàn Ngọc Hiệp.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.075 D523] (9).

9. Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng Tập 1 Vương Hách (chủ biên) ; Nguyễn Đăng Sơn (dịch) ; Vũ Trường Hạo, Vũ Quốc Chinh (hiệu đính)

Tác giả Vương Hách [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Sơn [Biên dịch] | Vũ Trường Hạo [Hiệu đính] | Vũ Quốc Chinh [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.24 H102/T.1] (3).

10. Phần mềm SEEP/W ứng dụng vào tính toán thấm cho các công trình thủy và ngầm Đỗ Văn Đệ, Nguyễn Quốc Tới, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Sỹ Han, Nguyễn Khắc Nam, Hoàng Văn Thắng

Tác giả Đỗ Văn Đệ [Chủ biên] | Nguyễn Quốc Tới | Vũ Minh Tuấn | Nguyễn Sỹ Han | Nguyễn Khắc Nam | Hoàng Văn Thắng.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.36 Đ250] (6).

11. Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng Tập 3 Vương Hách (chủ biên)

Tác giả Vương Hách | Nguyễn Đăng Sơn [Biên dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ ba có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: H. Xây dựng 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.24 H102/T.3] (3).

12. Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái

Tác giả Nguyễn Văn Vượng | Nguyễn Văn Thái.

Nhà xuất bản: H. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.0044 V561] (2).

13. Cọc đất xi măng phương pháp gia cố nền đất yếu Nguyễn Viết Trung, Vũ Minh Tuấn

Tác giả Nguyễn Viết Trung | Vũ Minh Tuấn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.154 Tr513] (3).

14. Lịch sử đô thị Đặng Thái Hoàng

Tác giả Đặng Thái Hoàng.

Nhà xuất bản: H. Xây Dựng 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 711.4 H407] (4).

15. Quy hoạch giao thông đô thị bền vững Lưu Đức Hải (chủ biên), Đinh Quốc Thái

Tác giả Lưu Đức Hải [Chủ biên] | Đinh Quốc Thái.

Nhà xuất bản: H. Xây Dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 388.4 H103] (4).

16. Vật liệu xây dựng Viết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành Xây dựng thông qua Phùng Văn Lự (chủ biên), Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí

Tác giả Phùng Văn Lự [Chủ biên] | Phạm Duy Hữu | Phan Khắc Trí.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: H. Giáo Dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 691.076 L550] (4).

17. Bài tập cơ học đất Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông

Tác giả Vũ Công Ngữ | Nguyễn Văn Thông.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.15136 Ng550] (9).

18. Giáo trình cơ học kết cấu Tập 2 Hệ siêu tĩnh Bạch Vũ Hoàng Lan (chủ biên); Trần Văn Dần, Phạm Văn Mạnh

Tác giả Bạch Vũ Hoàng Lan [chủ biên] | Phạm Văn Mạnh | Trần Văn Dần.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.17 L105/T.2] (9).

19. Cơ học đất Phan Hồng Quân

Tác giả Phan Hồng Quân.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.15136 Qu121] (4).

20. Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Đình Thám, Lê Văn Tin

Tác giả Nguyễn Bá Dũng | Nguyễn Đình Thám | Lê Văn Tin.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.22 D513] (3).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha