Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 195 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình pháp luật đại cương : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành luật Mai Hồng Quỳ (chủ biên)

Tác giả Mai Hồng Quỳ [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Sư phạm 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597 Q523] (3).
Thư mục:

2. Giáo trình du lịch văn hoá : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ Trần Thuý Anh (chủ biên)

Tác giả Trần Thuý Anh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.4819 A107] (14). Được ghi mượn (1).

3. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Tập 1 Đào Đình Thức

Tác giả Đào Đình Thức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.240711 Th552/T.1] (12).

4. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Tập 2 Đào Đình Thức

Tác giả Đào Đình Thức.

Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.240711 Th552/T.2] (12).

5. Giáo trình phân tích chất lượng môi trường Huỳnh Trung Hải (chủ biên), Văn Diệu Anh

Tác giả Huỳnh Trung Hải [Chủ biên] | Văn Diệu Anh.

Nhà xuất bản: Hà Nội Bách khoa Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 H103] (3).

6. Hoá sinh học : Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm Phạm Thị Trân Châu (chủ biên), Trần Thị Áng

Tác giả Phạm Thị Trân Châu | Trần Thị Áng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 572.0711 Ch125] (3).
Thư mục:

7. Ký sinh trùng thực hành Dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Lê Thị Xuân (chủ biên)

Tác giả Lê Thị Xuân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 X502] (30).
Thư mục:

8. Giáo trình hoá lí Tập 1 Cơ sở nhiệt động lực học Nguyễn Đình Huề

Tác giả Nguyễn Đình Huề.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 H507/T.1] (3).

9. Giáo trình hoá lí Tập 2 Nhiệt động lực học hoá học Nguyễn Đình Huề

Tác giả Nguyễn Đình Huề.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 H507/T.2] (3).

10. Hoá lí Dùng cho sinh viên Hoá các trường đại học Tổng hợp và Sư phạm Tập 4 Điện hoá học Nguyễn Văn Tuế

Tác giả Nguyễn Văn Tuế.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 T507/T.4] (3).

11. Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô Tập 1 Dương Học Hải

Tác giả Dương Học Hải.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 625.8 H103/T.1] (3).

12. Công nghệ axit sunfuric Đỗ Bình

Tác giả Đỗ Bình.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 661 B312] (3).

13. Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế : Dùng cho dạy nghề Đào tạo Y tế Tập 1 Máy X quang Trần Văn Son (chủ biên)

Tác giả Trần Văn Son [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 S429/T.1] (20).

14. Phản ứng điện hoá và ứng dụng Trần Hiệp Hải

Tác giả Trần Hiệp Hải.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 H103] (3).

15. Cơ sở hoá sinh : Dùng cho sinh viên ngành Khoa học Tự nhiên Trịnh Lê Hùng

Tác giả Trịnh Lê Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 572 H513] (3).

16. Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế : Dùng cho dạy nghề Đào tạo Y tế Tập 2 Máy siêu âm Lê Tiến Khoan (chủ biên)

Tác giả Lê Tiến Khoan [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 Kh406/T.2] (23).

17. Hoá lí : Dùng cho sinh viên Hoá các trường đại học Tổng hợp và Sư phạm Tập 3 Động hoá học và xúc tác Trần Văn Nhân

Tác giả Trần Văn Nhân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 Nh121/T.3] (5).

18. Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp Tập 3 Phan Đình Châu

Tác giả Phan Đình Châu.

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Ch125/T.3] (3).
Thư mục:

19. Hoá học hữu cơ (Giáo trình cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tài liệu tham khảo cho các trường đại học, cao đẳng khác) Tập 1 Hoàng Trọng Yêm (chủ biên)

Tác giả Hoàng Trọng Yêm [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 Y602/T.1] (3).

20. Hoá học đại cương : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật Nguyễn Khanh

Tác giả Nguyễn Khanh.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 540 Kh107] (3).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha