Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 332 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình Toán rời rạc Đỗ Văn Nhơn

Tác giả Đỗ Văn Nhơn [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 511.1 Gi108T] (9).

2. Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Văn Nhơn, Trịnh Quốc Sơn

Tác giả Đỗ Văn Nhơn [Chủ biên] | Trịnh Quốc Sơn.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.73 C506T] (8).

3. Giáo trình tin học đại cương Hoàng Kiếm, Nguyễn Đức Thắng, Đinh Nguyễn Anh Dũng

Tác giả Hoàng Kiếm | Nguyễn Đức Thắng | Đinh Nguyễn Anh Dũng.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.1 K304] (9).

4. Thiết kế vi mạch CMOS VLSI : ( Tin học và đời sống ) Tập 3 Tống Văn On

Tác giả Tống Văn On [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.21 O400/T.3] (3).

5. Tin học thực hành Thiết kế hệ thống với họ 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải

Tác giả Tống Văn On [Chủ biên] | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.21 O400] (5).

6. Quản trị mạng máy tính Đỗ Trung Tuấn

Tác giả Đỗ Trung Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.6 T502] (1).

7. Macromedia Flash 8 Tập 2 Nguyễn Trường Sinh

Tác giả Nguyễn Trường Sinh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Thống kê 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.6 S312/T.2] (5).

8. Giảng dạy trực tuyến trong thời đại số Online Teaching in the Digital Age Pat Swenson, Nancy A. Taylor

Tác giả Swenson, Pat | Taylor, Nancy A | Bùi Thanh Châu [dịch].

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ch.125] (4).

9. Giáo trình Công nghệ thông tin trong thương mại điện tử Nguyễn Đình Thuân, Đỗ Duy Thanh, Lê Thị Bích Khoa

Tác giả Nguyễn Đình Thuân [Biên soạn] | Đỗ Duy Thanh | Lê Thị Bích Khoa.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 381.142 Th.502] (9).

10. Họ Vi điều khiển 8051 Tống Văn On, Hoàng Đức Hải

Tác giả Tống Văn On | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.22 O400] (10).

11. Giáo trình nhập môn phát triển game Vũ Thanh Nguyên, Đinh Nguyễn Anh Dũng

Tác giả Vũ Thanh Nguyên | Đinh Nguyễn Anh Dũng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.11 Ng527] (9).

12. Tự học AutoCAD - Thiết kế 2D Lưu Triều Nguyên, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Đức Hải

Tác giả Lưu Triều Nguyên [Chủ biên] | Nguyễn Văn Hùng | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005 H513] (10).

13. Giáo trình đặc tả hình thức Vũ Thanh Nguyên, Hầu Nguyễn Thành Nam

Tác giả Vũ Thanh Nguyên [Biên soạn] | Hầu Nguyễn Thành Nam.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.13.075 Ng.527] (9).

14. Các thủ thuật trong HTML & thiết kế Web Lê Minh Hoàng

Tác giả Lê Minh Hoàng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.13 H407] (2).

15. Từng bước khám phá an ninh mạng tìm lại password & phương pháp phục hồi an toàn dữ liệu Vũ Đình Cường, Phương Lan

Tác giả Vũ Đình Cường [Chủ biên] | Phương Lan [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.8 L105] (10).

16. Từng bước khám phá an ninh mạng : Phương pháp thâm nhập web server & cách phòng chống Vũ Đình Cường, Phương Lan

Tác giả Vũ Đình Cường [Chủ biên] | Phương Lan [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.8 L105] (4).

17. Visual Basic 2005 : Tin học thực hành Tập 2 Lập trình giao diện WINDOWS FORMS ứng dụng quản lý hệ thống Phương Lan (chủ biên); Trần Tiến Dũng, Hoàng Đức Hải (hiệu đính)

Tác giả Phương Lan [Chủ biên] | Hoàng Đức Hải | Trần Tiến Dũng [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.13 L105/T.2] (2).

18. Lý thuyết Cơ sở dữ liệu Tập 1 Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Trang ; Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính)

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai | Nguyễn Thị Kim Trang | Đoàn Thiện Ngân [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.74 M103/T.1] (3).

19. Tự học thiết kế web Tập 2 Lê Minh Hoàng

Tác giả Lê Minh Hoàng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 H407/T.2] (5).

20. Tự học thiết kế blog với Blogger Lê Minh Hoàng

Tác giả Lê Minh Hoàng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 H407] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha