Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 405 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao Đức Huy

Tác giả Đức Huy.

Nhà xuất bản: Hà Nội Bách khoa Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 Đ552] (3).

2. Bài tập tuốc bin hơi nước Chọn lọc và giải sẵn Phạm Lương Tuệ (chủ biên), Trương Ngọc Tuấn, Bùi Thanh Hùng

Tác giả Phạm Lương Tuệ [Chủ biên] | Bùi Thanh Hùng | Trương Ngọc Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.406 T507] (3).

3. Bài tập dao động kỹ thuật Nguyễn Văn Khang ... [et al.]

Tác giả Nguyễn Phong Điền | Nguyễn Nhật Lệ | Vũ Văn Khiêm | Nguyễn Văn Khang | Thái Mạnh Cầu.

Ấn bản: In lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.3 B103] (3).

4. Bài tập cơ học ứng dụng : Có hướng dẫn -giải mẫu và trả lời Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Tác giả Nguyễn Nhật Lệ | Nguyễn Văn Vượng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa chửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.10076 L250] (2).

5. Hướng dẫn sửa chữa - bảo trì xe ô tô đời mới Tăng Văn Mùi, Trần Duy Nam

Tác giả Tăng Văn Mùi | Trần Duy Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.28 M510] (3).

6. Giáo trình luyện thép lò thổi oxy Ngô Trí Phúc, Bùi Anh Hoà

Tác giả Ngô Trí Phúc | Bùi Anh Hoà.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 669 Ph506] (3).

7. Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá huỷ kim loại bằng tia rơnghen và gamma Phạm Ngọc Nguyên, Phạm Khắc Hùng

Tác giả Phạm Ngọc Nguyên | Phạm Khắc Hùng.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 669 Ng527] (3).

8. Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới Trần Thế San, Trần Duy Nam

Tác giả Trần Thế San | Trần Duy Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 S105] (2). Được ghi mượn (1).

9. Hệ thống nhiệt và điều hoà trên xe hơi đời mới Trần Thế San, Trần Duy Nam

Tác giả Trần Thế San | Trần Duy Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2772 S105] (8).

10. Nhiệt động học & động học ứng dụng Phạm Kim Đĩnh, Lê Xuân Khuông

Tác giả Phạm Kim Đĩnh | Lê Xuân Khuông.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 536 Đ312] (3).

11. Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại Quyển 4 Hệ tối ưu - Hệ thích nghi Nguyễn Thương Ngô

Tác giả Nguyễn Thương Ngô.

Ấn bản: In lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.8 Ng450/Q.4] (3).

12. Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại Quyển 2 Hệ xung số Nguyễn Thương Ngô

Tác giả Nguyễn Thương Ngô.

Ấn bản: In lần thứ 3, có chỉnh sửaNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.8 Ng450/Q.2] (3).

13. Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại Quyển 1 Hệ tuyến tính Nguyễn Thương Ngô

Tác giả Nguyễn Thương Ngô.

Ấn bản: In lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.8 Ng450/Q.1] (3).

14. Thiết kế mạch và lập trình PLC Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

Tác giả Trần Thế San | Nguyễn Ngọc Phương.

Ấn bản: In lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 S105] (3).

15. Thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép Đỗ Hữu Nhơn

Tác giả Đỗ Hữu Nhơn.

Ấn bản: In lần thứ 3, có sửa chữaNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 Nh464] (3).

16. Sửa chữa - Bảo trì động cơ Diesel Đỗ Dũng, Trần Thế San

Tác giả Đỗ Dũng | Trần Thế San.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.43 D513] (3).

17. Sửa chữa máy lạnh và điều hoà không khí : Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm Nguyễn Đức Lợi

Tác giả Nguyễn Đức Lợi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.5028 L462] (3).

18. Sổ tay thực hành chế tạo máy Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

Tác giả Trần Thế San | Nguyễn Ngọc Phương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 S105] (3).

19. Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy : Dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật thuộc các hệ đào tạo Trần Văn Địch (chủ biên), Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai

Tác giả Trần Văn Địch [Chủ biên] | Lưu Văn Nhang | Nguyễn Thanh Mai.

Ấn bản: In lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 Đ302] (2). Được ghi mượn (1).

20. Sổ tay lập trình CNC : Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNC Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

Tác giả Trần Thế San | Nguyễn Ngọc Phương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.30285 S105] (3).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha