Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tim sôi, đầu lạnh, bàn tay sạch Nguyễn Văn Khoan (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Văn Khoan [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 Kh406] (2).

2. Một gia đình chung một tổ quốc chung Nguyễn Thị Hoài Dung, Tuệ Minh (biên soạn, tuyển chọn)

Tác giả Nguyễn Thị Hoài Dung [Biên soạn, tuyển chọn] | Tuệ Minh.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 D513] (2).

3. Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết Nguyễn Văn Khoan (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Văn Khoan [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 Kh406] (2).

4. Tất cả vì con người, cho con người Trần Nhu (biên soạn)

Tác giả Trần Nhu [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 Nh500] (2).

5. Muốn đi xa chân phải đặt từ trong nhà Nguyễn Văn Khoan (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Văn Khoan [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 Kh406] (2).

6. Làm cho phần tốt bên trong mỗi con người nảy nở Nguyễn Văn Khoan (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Văn Khoan [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 Kh406] (2).

7. Còn dân còn nước Nguyễn Văn Khoan (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Văn Khoan [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 Kh406] (2).

8. Tìm người tài đức Đào Thị Lệ Hằng, Tuệ Minh (biên soạn, tổng hợp)

Tác giả Đào Thị Lệ Hằng [Biên soạn, tổng hợp] | Tuệ Minh [Biên soạn, tổng hợp].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 H116] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha