Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 385 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Người thầy đầu tiên Tsinghiz Aitmatov ; Nguyến Ngọc Bằng, Cao Xuân Hạo, Bồ Xuân Tiến (dịch)

Tác giả Aitmatov, Tsinghiz | Nguyễn Ngọc Bằng [Dịch] | Cao Xuân Hạo [Dịch] | Bồ Xuân Tiến [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Văn học 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 891.7344 A311] (2).

42. Bài học của Thầy Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 158.1 B103H] (1).

43. Bài học của Thầy Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 158.1 B103H] (1).

44. Người Thầy : Hồi ức của một nhà giáo Mỹ Frank Mccourt ; Lê Chu Cầu (dịch)

Tác giả Mccourt, Frank | Lê Chu Cầu [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Nxb. Hội nhà văn 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 371.10092 M113] (1).

45. Ngơ đi một tí vui lên một tí đời rất dễ sống Me - Xừ Long Bé Nhỏ

Tác giả Me - Xừ Long Bé Nhỏ.

Nhà xuất bản: H. Thế giới 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.9228402 Ng460Đ] (1).

46. Huế - Triều Nguyễn một cái nhìn Trần Đức Anh Sơn

Tác giả Trần Đức Anh Sơn.

Nhà xuất bản: H. Thế giới 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7 S464] (1).

47. Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật = Seven days in the art world Sarah Thornton ; Nguyễn Như Huy (dịch)

Tác giả Thornton, Sarah | Nguyễn Như Huy [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Văn học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 709.05 T74] (2).

48. Đừng để trầm cảm tấn công bạn David Burns ; Dịch: Uông Xuân Vy, Du Yên, Vi Thảo Nguyên

Tác giả Burns, David | Uông Xuân Vy [Dịch] | Du Yên [Dịch] | Vi Thảo Nguyên [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Phụ nữ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.852706 B967] (1).

49. Ăn gi không chết = How not to die : Sức mạnh chữa lành của thực phẩm Michael Greger , Gene Stone

Tác giả Greger, Michael | Stone, Gene | Hoàng Nữ Minh Nguyệt [Dịch] | Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 1Nhà xuất bản: Hồ Chí Minh Trẻ 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.2 G818] (1).
  (1 votes)
50. Nghìn lẻ một đêm = A thousand and one nights Tập 1 Antoine Galland ; Phan Quang (giới thiệu và dịch)

Tác giả Galland, Antoine | Phan Quang [Giới thiệu và dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 36Nhà xuất bản: H. Văn học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 398.20953 Ga734/T.1] (1).

51. Nghìn lẻ một đêm = A thousand and one nights Tập 2 Antoine Galland ; Phan Quang (giới thiệu và dịch)

Tác giả Galland, Antoine | Phan Quang [Giới thiệu và dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 36Nhà xuất bản: H. Văn học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 398.20953 Ga734/T.2] (1).

52. Nghìn lẻ một đêm = A thousand and one nights Tập 3 Antoine Galland ; Phan Quang (giới thiệu và dịch)

Tác giả Galland, Antoine | Phan Quang [Giới thiệu và dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 36Nhà xuất bản: H. Văn học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 398.20953 Ga734/T.3] (1).

53. Nghìn lẻ một đêm Antoine Galland ; Phan Quang (giới thiệu và dịch)

Tác giả Galland, Antoine | Phan Quang [Giới thiệu và dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 37Nhà xuất bản: H. Văn học 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 398.20953 Ga734] (2).

54. Khi hơi thở hóa thinh không = When breath becomes air Paul Kalanithi ; Abrham Verghese (đề tựa); Trần Thanh Hương (dịch)

Tác giả Kalanithi, Paul | Verghese, Abrham [Đề tựa] | Trần Thanh Hương [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Lao động 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.994240 K319] (1).

55. Thế giới phẳng = The world is flat Thomas L. Friedman

Tác giả Friedman, Thomas L | Nguyễn Hồng Quang [Dịch và hiệu đính] | Nguyễn Quang A [Dịch và hiệu đính] | Vũ Duy Thành [Dịch và hiệu đính].

Ấn bản: In lần thứ 27Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Nxb.Trẻ 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 337 F899] (3).

56. Cảm ơn vì đến trễ : Cách thành công trong kỷ nguyên tăng tốc - chỉ dẫn của một người lạc quan =Thank you for being late : an optimist 's guide to thriving in the age of accelera-tions Thomas L. Frideman ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Đặng Bích Hằng

Tác giả Frideman, Thomas L | Nguyễn Dương Hiếu [Dịch] | Đặng Bích Hằng [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 1Nhà xuất bản: Hồ Chí Minh Trẻ 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 303.483 F911] (1).

57. Từ cái nhìn văn hóa Đỗ Lai Thúy

Tác giả Đỗ Lai Thúy.

Nhà xuất bản: H. Tri thức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.92209 Th523] (1).

58. 99 cách có cuộc sống tươi đẹp Yue-sai Kan ; Trương Gia Quyền (dịch)

Tác giả Kan, Yue-sai | Trương Gia Quyền [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 158.1 K16] (2).

59. Ăn để sướng hay ăn để sợ Vũ Thế Thành

Tác giả Vũ Thế Thành.

Nhà xuất bản: H. Phụ nữ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.192 Th107] (1).

60. Những hướng dẫn đơn giản để sống thọ David B. Agus ; Nguyễn Tư Thắng (dịch)

Tác giả Agus, David B | Nguyễn Tư Thắng [Dịch].

Nhà xuất bản: Thanh Hóa Nxb. Thanh Hóa 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613 B146] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha