Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 385 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Nghệ thuật quyến rũ = The art of seduction Robert Greene ; Nguyễn Thị Kim Anh (dịch)

Tác giả Greene, Robert | Nguyễn Thị Kim Anh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.7 G811] (2).

122. Cha giàu cha nghèo = Rich dad poor dad Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Huy Hoàng, Đào Vân Anh (biên dịch và biên soạn)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Lechter, Sharon L | Huy Hoàng [Biên dịch và biên soạn] | Đào Vân Anh [Biên dịch và biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Văn hóa Thông tin 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46] (2).

123. 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and grow rich Napoleon Hill ; Thảo Triều (dịch)

Tác giả Hill, Napoleon | Thảo Triều [Dịch].

Ấn bản: Tái bản in thứ 15Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 650.1 H645] (2).

124. Tiền làm chủ cuộc chơi : 7 bước đơn giản để đạt được tự do tài chính Quyển 1 Tony Robbins ; Nguyễn Phúc Quang Ngọc (dịch)

Tác giả Robbins, Tony | Nguyễn Phúc Quang Ngọc [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Công thương 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.02401 R632/Q.1] (2).

125. Tiền làm chủ cuộc chơi : 7 bước đơn giản để đạt được tự do tài chính Quyển 2 Tony Robbins ; Nguyễn Phúc Quang Ngọc (dịch)

Tác giả Robbins, Tony | Nguyễn Phúc Quang Ngọc [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Công thương 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.02401 R632/Q.2] (2).

126. Tử huyệt cảm xúc Roy Garn ; Phan Khánh Nguyễn Đan (dịch)

Tác giả Garn, Roy | Phan Khánh Nguyễn Đan [Dịch giả].

Nhà xuất bản: H. Thông tin và Truyền thông 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 158.1 G234] (2).

127. Chiến thắng con quỷ trong bạn : Bí quyết tự do và thành công Napoleon Hill ; Thanh Minh (dịch)

Tác giả Hill, Napoleon | Thanh Minh [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Lao động 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 158.1 H645] (2).

128. Tôi tài giỏi bạn cũng thế! Adam Khoo ; Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy (dịch)

Tác giả Khoo, Adam | Trần Đăng Khoa [Dịch giả] | Uông Xuân Vy [Dịch giả].

Nhà xuất bản: H. Phụ nữ 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.15 K45] (2).

129. Dạy con làm giàu Tập 1 Để không có tiền vẫn tạo ra tiền Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 47Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.1] (2).

130. Dạy con làm giàu Tập 2 Sử dụng đồng vốn Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Tấn Trương (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Tấn Trương [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 33Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.2] (2).

131. Dạy con làm giàu Tập 3 Hướng dẫn đầu tư Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Tấn Trương (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Tấn Trương [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 23Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.3] (2).

132. Dạy con làm giàu Tập 4 Con giàu con thông minh Robert T. Kiyosaki ; Thu Nhi (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thu Nhi [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 19Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.4] (2).

133. Dạy con làm giàu Tập 5 Con giàu con thông minh Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Minh Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.5] (2).

134. Dạy con làm giàu Tập 6 Những câu chuyện thành công Robert T. Kiyosaki ; Phương Anh, Anh Thy (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Phương Anh [Dịch] | Anh Thy [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.6] (2).

135. Dạy con làm giàu Tập 7 Ai đã lấy tiền của tôi? Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Minh Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.7] (2).

136. Dạy con làm giàu Tập 8 Để có những đồng tiền tích cực Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.8] (2).

137. Dạy con làm giàu Tập 9 Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường Robert T. Kiyosaki ; Tuyết Anh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Tuyết Anh [Biên dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.9] (2).

138. Dạy con làm giàu Tập 10 Trước khi bạn thôi việc Robert T. Kiyosaki ; Lê Tuyên (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Lê Tuyên [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.910] (2).

139. Dạy con làm giàu Tập 11 Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Thị Kim Linh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Thị Kim Linh [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 22Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.11] (2).

140. Dạy con làm giàu Tập 12 Lời tiên tri của người cha giàu Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.12] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha