Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lãnh đạo = On leadership : Selected articles from HBR Peter F. Drucker, ... [et.al] ; Đặng Thanh Tâm (dịch)

Tác giả Drucker, Peter F | Ancona, Deborah | Đặng Thanh Tâm [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.409 L107Đ] (1).

2. Đổi mới sáng tạo = On innovation : Selected articles from HBR Stefan Thomke, ... [et.al] ; NC Titi (dịch)

Tác giả Thomke, Stefan | Reinetsen, Donald | Bettencourt, Lance A | NC Titi [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Công thương 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.5 Đ452M] (1).

3. Chiến lược = On strategy : Năm yếu tố áp lực làm nên sự cạnh tranh Michael E.Porter, ...[et.al] ; Nguyễn Lê Phương (dịch)

Tác giả Collins, James C | Porras, Jerry I | Nguyễn Lê Phương [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế Quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4012 Ch305L] (1).

4. Đổi mới mô hình kinh doanh = On business model innovation: Tại sao mô hình kinh doanh lại quan trọng Joan Margetta, ... [et all] ; Alpha Books (dịch)

Tác giả Magretta, Joan | Johnson, Mark W | Christensen, Clayton M | Kagermann, Hennin | Alpha Books.

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4012] (1).

5. Đổi mới sáng tạo = On innovation : Sáu ngộ nhận trong phát triển sản phẩm Roger L. Martin,... [et.al] ; An Lê, Hải Minh (dịch)

Tác giả Martin, Roger L | Govindarajan, Vijay | Trimble, Chris | An Lê [Dịch] | Hải Minh [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4063 Đ452M] (1).

6. Ra quyết định thông minh = On making smart decisions: Những chiếc bẫy ngầm khi ra quyết định John S. Hammond,... [et.al] ; Bùi Khắc Hải (dịch)

Tác giả Hammond, John S | Keeney, Ralph L | Raiffa, Howard | Bùi Khắc Hải [Dịch].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Sách Alpha 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.403 R100Q] (1).

7. Quản lý đội nhóm = On teams : Khoa học mới về xây dựng đội nhóm xuất sắc Alex Sanday Pentland,... [et.al] ; Đặng Thanh Tâm (dịch)

Tác giả Pentland, Alex Sanday | Coutu, Diane | Katzenbach, Jon R | Smith, Douglas K | Đặng Thanh Tâm [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4022 Qu105L] (1).

8. Quản lý sự thay đổi = On strategy : Chỉ dẫn sống còn cho người lãnh đạo John P. Kotter, ...[et.al] ; Vũ Hoàng, Quỳnh Trâm (dịch)

Tác giả Kotter, John P | Garvin, David A | Vũ Hoàng [Dịch] | Quỳnh Trâm [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế Quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.406 Qu105L] (1).

9. Lãnh đạo = On Leadership: Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo hiệu quả? Daniel Goldeman,... [et.al] ; Đặng Thanh Tâm(dịch)

Tác giả Goldeman, Daniel | Drucker, Peter F | Ancona, Deborah | Đặng Thanh Tâm [Dịch].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Sách Alpha 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.409 L109Đ] (1).

10. Quản lý bản thân = On managing yourself: Bạn đo lường cuộc sống của mình như thế nào Clayton M. Christensen, ... [et all] ; Thanh Hiền (dịch)

Tác giả Thanh Hiền [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 650.1 Qu105L] (1).

11. Quản lý rủi ro = On managing risk: Siêu dự báo: làm sao để nâng cao khả năng phán đoán Robert S.Kaplan, ... [et.al] ; Nguyễn Ngọc Anh (dịch)

Tác giả Mikes, Anette | Girotra, Karan | Netessine, Serguei | Nguyễn Ngọc Anh [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tể quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.155 Qu105L] (1).

12. Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số = On strategic marketing Roland T.Rust, ... [et.al] ; Nguyễn Ngọc Anh (dịch)

Tác giả Levitt, Theodore | M. Christensen, Clayton | C. Edelman, David | Hồng Liên [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tể quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 M345C] (1).

13. Quản lý trong bối cảnh suy thoái = On managing in a downturn: Sống sót qua suy thoái và phát triển mạnh hơn David Rhodes, ... [et all] ; Diệu Minh (dịch)

Tác giả Diệu Minh [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4 Qu105L] (1).

14. Truyền thông giao tiếp = On communication : Loại bỏ áp lực khỏi những cuộc trò chuyện căng thẳng Gary A. Williams, ...[et.al] ; Nguyễn Thanh Bình (dịch)

Tác giả Williams, Gary A | Cialdini, Robert B | Nguyễn Thanh Bình [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế Quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.45 Tr527T] (3).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha