Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 572 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Marketing qua email = Email marketing Simms Jenkins ; Thủy Nguyệt (dịch)

Tác giả Jenkins, Simms | Thủy Nguyệt [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.872 J52] (8).

82. Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh để hội nhập toàn cầu = Business communication Nguyễn Hữu Thân

Tác giả Nguyễn Hữu Thân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.45 Th121] (5).

83. Các nguyên tắc Marketing trong cạnh tranh toàn cầu = The principles of marketing in global competition Dương Hữu Hạnh

Tác giả Dương Hữu Hạnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 H107] (2). Được ghi mượn (1).

84. Những vấn đề cốt yếu của quản lý = Essentials of management Harold Koontz, Cyril O'Donnell; Nguyễn Mạnh Quân, Vũ Thiếu (dịch)

Tác giả Koontz, Harold | Vũ Thiếu [Dịch] | Nguyễn Mạnh Quân [Dịch] | O'Donnell, Cyril.

Nhà xuất bản: H. Khoa học Kỹ thuật 1994Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.001 K82] (1).

85. Quản trị kinh doanh : Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền(chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thành Độ [Chủ biên] | Nguyễn Ngọc Huyền [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ năm có bổ sung và sửa chửaNhà xuất bản: H. Kinh tế quốc dân 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658 Đ450] (5).

86. Tiếp thị tương tác : Làm thế nào doanh nghiệp nhỏ chiến thắng trong một thế giới nối mạng xã hội Gail F. Goodman ; Lại Hoàng Hà (dịch)

Tác giả Goodman, Gail F | Lại Hoàng Hà [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 G653] (15).

87. Bài tập quản trị tác nghiệp Nguyễn Đình Trung (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Đình Trung [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Kinh tế quốc dân 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.5 Tr513] (10).

88. Marketing không cần quảng cáo = Marketing without advertising : Bí quyết tạo dựng một doanh nghiệp trường tồn Michael Phillips, Salli Rasberry ; Nguyễn Ngọc Sơn (dịch)

Tác giả Phillips, Michael | Nguyễn Ngọc Sơn [Dịch] | Rasberry, Salli.

Nhà xuất bản: TP..Hồ Chí Minh Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 Ph558] (5).

89. Tiếp thị & quảng bá sản phẩm = Marketing advertising and publicity Barry Callen ; Nguyễn Ngọc Oanh Vũ (dịch)

Tác giả Callen, Barry | Nguyễn Ngọc Oanh Vũ [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.84 C157] (6).

90. Bong bóng thương hiệu : Cuộc khủng hoảng đang len lỏi trong giá trị thương hiệu và cách thức vượt qua nó John Gerzema, Ed Lebar ; Cam Thảo, Ngọc Dung (dịch)

Tác giả Gerzema, John | Nguyễn Ngọc Oanh Vũ [Dịch] | Ngọc Dung [Dịch] | Cam Thảo [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.827 G388] (5).

91. Giáo trình nghiên cứu thị trường Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang

Tác giả Nguyễn Đình Thọ | Nguyễn Thị Mai Trang.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 Th400] (5).

92. Giáo trình giao tiếp kinh doanh Hà Nam Khánh Giao (chủ biên); Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Tác giả Hà Nam Khánh Giao [Chủ biên] | Nguyễn Thị Quỳnh Giang | Phạm Thị Trúc Ly.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658 Gi108] (5).

93. Giáo trình marketing quốc tế Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng

Tác giả Trần Minh Đạo | Vũ Trí Dũng.

Nhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.848 Đ108] (10).

94. Phân tích hoạt động kinh doanh Phạm Văn Dược, Huỳnh Đức Lộng, Lê Thị Minh Tuyết (chủ biên)

Tác giả Phạm Văn Dược [Chủ biên] | Huỳnh Đức Lộng [Chủ biên] | Lê Thị Minh Tuyết [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao động 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.151 D557] (10).

95. Phân tích hoạt động kinh doanh Phạm Văn Dược (chủ biên); Trần Phước

Tác giả Phạm Văn Dược [Chủ biên] | Trần Phước.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Công nghiệp Tp.HCM 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.151 D557] (10).

96. MBA trong tầm tay quản lý chất lượng toàn diện = The portable MBA total quality management Stephen George, Arnold Weimerskirch ; Đoàn Thị Thu Hòa (dịch) ; Trịnh Đức Vinh (hiệu đính)

Tác giả George, Stephen | Weimerskirch, Arnold | Đoàn Thị Thu Hòa [Dịch] | Trịnh Đức Vinh [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp Tp.HCM 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.562 G349] (5).

97. Giáo trình marketing căn bản Nguyễn Thượng Thái (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Thượng Thái.

Nhà xuất bản: H. Thông tin và Truyền thông 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8007 Th103] (2).

98. Kỹ thuật lập kế hoạch kinh doanh = Business planning techniques : Hướng dẫn từ bước để lập một kế hoạch kinh doanh thông suốt, cụ thể và chính xác Dương Hữu Hạnh

Tác giả Dương Hữu Hạnh.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.11 H107] (10).

99. Đàm phán trong kinh doanh quốc tế Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên) ; Kim Ngọc Đạt (biên soạn)

Tác giả Đoàn Thị Hồng Vân [chủ biên] | Kim Ngọc Đạt [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4052 V121] (5).

100. Hướng dẫn hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam = Guidelines for foreign direct invesment activities in Vietnam Văn phòng Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1995Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.1522 H561] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha