Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 572 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Thực hành kỹ năng quản trị nguồn nhân lực Phần 1 Đào Công Bình (biên soạn)

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Trẻ 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.401 B312] (5).

142. MBA trong tầm tay : Chủ đề nghiên cứu tình huống trong đầu tư tự doanh = The portable MBA in entrepreneurship case studies William D.Bygrave, Dan D'Heilly ; Lại Hồng Vân (dịch)

Tác giả Bygrave, William D | Heilly, Dan D' [dịch] | Lại Hồng Vân [dịch] | Trịnh Đức Vinh [hiệu đính].

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.8 B776] (5).

143. MBA trong tầm tay : Chủ đề đầu tư tự doanh = The portable MBA in entrepreneurship : ý tưởng - tổ chức - đầu tư & điều hành doanh nghiệp William D.Bygrave, Adrew Zacharakis ; Đoàn Thị Thu Hòa, Dương Thị Thu Hiền (dịch)

Tác giả Bygrave, William D | Zacharakis, Adrew | Đoàn Thị Thu Hòa [dịch] | Dương Thị Thu Hiền [dịch].

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.642 B776] (5).

144. Hỏi & đáp về Incoterms 2010 Võ Thanh Thu

Tác giả Võ Thanh Thu.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 382.91 Th500] (5).

145. Giáo trình Hành vi người tiêu dùng Vũ Huy Thông

Tác giả Vũ Huy Thông [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.834 Th445] (4). Được ghi mượn (1).

146. Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng = Essentials of Supply Chain Management Michael Hugos ; Cao Hồng Đức (dịch), Phương Thúy (hiệu đính)

Tác giả Hugos, Michael | Cao Hồng Đức [Dịch] | Phương Thúy [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: TP. HCM Tổng hợp 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.788 H895] (5).

147. Đạo đức kinh doanh & văn hóa công ty Nguyễn Mạnh Quân

Tác giả Nguyễn Mạnh Quân.

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658 Qu121] (3). Được ghi mượn (1).

148. Logistics những vấn đề cơ bản Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên) ; Kim Ngọc Đạt (biên soạn)

Tác giả Đoàn Thị Hồng Vân [Chủ biên] | Kim Ngọc Đạt [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Lao động - xã hội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658 V121] (5).

149. Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam : (Sách chuyên khảo) Lê Quang Cảnh

Tác giả Lê Quang Cảnh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự Thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.0450959 C107] (5).

150. Quản trị nguồn nhân lực= Human resource management : Dùng cho sinh viên đại học, cao học Khối quản trị kinh doanh - kinh tế và các nhà quản trị Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi

Tác giả Bùi Văn Danh | Nguyễn Văn Dung | Lê Quang Khôi.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.3 D107] (9).

151. Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Tấn Trịnh

Tác giả Nguyễn Ngọc Quân | Nguyễn Tấn Thịnh.

Ấn bản: tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Giáo dục việt nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.30071 Qu121] (5).

152. Marketing quốc tế Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng

Tác giả Trần Minh Đạo [Chủ biên] | Vũ Trí Dũng [Đồng chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.848 Đ108] (5).

153. Quản trị hành chính văn phòng = Administrative Office management Vương Thị Kim Thanh

Tác giả Vương Thị Kim Thanh.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thống kê 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4 Th107] (14). Được ghi mượn (1).

154. Tâm lý học quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hiền

Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thống kê 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.001 H305] (1).

155. MBA trong tầm tay chủ đề quản lý dự án = The portable MAB in project management Eric Verzuh; Trần Huỳnh Minh Triết, Trịnh Đức Vinh (dịch)

Tác giả Verzuh, Eric | Trần Huỳnh Minh Triết [Biên dịch] | Trịnh Đức Vinh [Biên dịch].

Ấn bản: In lần thứ 2 tại Việt NamNhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Tổng hợp TP. HCM 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.404 V547] (5).

156. MBA trong tầm tay tổng quan = The portable MBA Robert F.Bruner, Mark R. Eaker, R.Edward Freeman ; Nhật An, Minh Hà, Thu Phương (dịch)

Tác giả Bruner, Robert F | Eaker, Mark R | Freeman, R.Edward | Speckman, Robert E | Teisberg, Elizabeth Olmsted | Venkataraman, S | Nhật An [Người dịch] | Minh Hà [Người dịch] | Thu Phương [Người dịch].

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658 Ro641] (5).

157. Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam nhìn từ phía khách hàng: Sách chuyên khảo Hà Nam Khánh Giao

Tác giả Hà Nam Khánh Giao.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Tài chính 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 025.5 Gi108] (2).

158. Trăn trở đổi mới : (1986-2015) Nguyễn Quang Thái

Tác giả Nguyễn Quang Thái.

Nhà xuất bản: H. Đại học kinh tế Quốc dân 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.9597 Th103] (3).

159. Đảo ngược = The brand flip Marty Neumeier ; Nam Phong (dịch)

Tác giả Neumeier, Marty | Nam Phong [(dịch)].

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 929.9 N511] (2).

160. A globalizing world? culture, economics, politics David Held

Tác giả Held, David.

Nhà xuất bản: New York Routledge 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 303.44 H312] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha