Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Du lịch cộng đồng Bùi Thị Hải Yến (chủ biên)

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Y603] (12).

2. Một số vấn đề văn hoá du lịch Việt Nam Võ Văn Thành

Tác giả Võ Văn Thành.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.481909597 Th107] (10).

3. Địa lý kinh tế - xã hội Châu Âu Bùi Thị Hải Yến (chủ biên) ; Phạm Thị Ngọc Diệp

Tác giả Bùi Thị Hải Yến [Chủ biên] | Phạm Thị Ngọc Diệp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.94 Y254] (4).

4. Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á Bùi Thị Hải Yến (chủ biên); Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Yến Ngọc

Tác giả Bùi Thị Hải Yến [Chủ biên] | Phạm Thị Ngọc Diệp | Nguyễn Yến Ngọc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có chỉnh lý và bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.95 Y254] (4).

5. Văn hóa làng và nhân cách người Việt Nguyễn Đắc Hưng

Tác giả Nguyễn Đắc Hưng.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 390.09597 H556] (4).

6. Văn hóa châu Âu lịch sử thành tựu hệ giá trị Lương Văn Kế

Tác giả Lương Văn Kế.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.094 K250] (2).

7. Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam Nguyễn Thanh Loan (Chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thanh Loan [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Thể thao và du lịch 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4791579 L406] (3).

8. Yoga và du lịch Vũ Trọng Lợi

Tác giả Vũ Trọng Lợi.

Nhà xuất bản: H. Thể thao và Du lịch 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.7046 L462] (3).

9. Hấp dẫn du lịch Cần Thơ Nhâm Hùng (Biên soạn)

Tác giả Nhâm Hùng, Biên soạn.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Đại học Cần Thơ 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.9793 H513] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha