Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng Tập 1 Vương Hách (chủ biên) ; Nguyễn Đăng Sơn (dịch) ; Vũ Trường Hạo, Vũ Quốc Chinh (hiệu đính)

Tác giả Vương Hách [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Sơn [Biên dịch] | Vũ Trường Hạo [Hiệu đính] | Vũ Quốc Chinh [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.24 H102/T.1] (3).

2. Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam = Proceedings of Vietnam construction standards Tập I Những vấn đề chung: Thuật ngữ, kí hiệu, số liệu kích thước dùng trong thiết kế xây dựng, thông tin Nguyễn Mạnh Kiểm (chủ biên); Nguyễn Tiến Đích, Nguyễn Thế Hùng...

Tác giả Nguyễn Mạnh Kiểm [Chủ biên] | Nguyễn Tiến Đích | Nguyễn Thế Hùng | Vũ Quốc Chinh | Bộ Xây dựng.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.0218 K304/T.1] (2).

3. Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam = Proceedings of Vietnam construction standards Tập III Tiêu chuẩn thiết kế : Kết cấu xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm (chủ biên); Nguyễn Tiến Đích, Nguyễn Thế Hùng...

Tác giả Nguyễn Mạnh Kiểm [Chủ biên] | Nguyễn Tiến Đích | Nguyễn Thế Hùng | Vũ Quốc Chinh | Bộ Xây dựng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.0218 K304/T.3] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha