Nam Can Tho University Library

Giới hạn kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 17 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Việt Hoa thông sứ sử lược Sông Bằng (biên soạn) ; Vân Hạc (san nhuận)

Tác giả Sông Bằng [Biên soạn] | Vân Hạc [San nhuận].

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1944Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.701 B116] (2).

2. Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh | Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 700.959779 V103T] (5).

3. Văn hóa các dân tộc Số 1+2 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

4. Văn hóa các dân tộc Số 5+6 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

5. Văn hóa các dân tộc Số 7+8 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

6. Văn hóa các dân tộc Số 3+4 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

7. Văn hóa các dân tộc Số 5+6 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

8. Văn hóa các dân tộc Số 3+4 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

9. Văn hóa các dân tộc Số 9+10 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

10. Văn hóa các dân tộc Số 1+2 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

11. Văn hóa các dân tộc Số 11+12 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

12. Văn hóa các dân tộc Số 3+4 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

13. Văn hóa các dân tộc Số 9+10 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

14. Văn hóa các dân tộc Số 7+8 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

15. Văn hóa các dân tộc Số 7+8 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

16. Văn hóa các dân tộc Số 9+10 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

17. Văn hóa các dân tộc Số 11+12 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305 V115H] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha