Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bệnh học cơ sở : Dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học Nguyễn Mỹ (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Mỹ | Phan Thị Minh Trang | Đặng Thị Kim Quy | Nguyễn Thị Lan Hương.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 H561] (10).
Thư mục:

2. Giáo trình hoá lý đất Nguyễn Mỹ Hoa, Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh

Tác giả Nguyễn Mỹ Hoa | Trần Bá Linh | Lê Văn Khoa.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 H401] (13).
Thư mục:

3. Giáo trình thực tập hoá lý đất Nguyễn Mỹ Hoa (chủ biên), Châu Minh Khôi, Tất Anh Thư...

Tác giả Nguyễn Mỹ Hoa | Dương Minh Viễn | Tất Anh Thư | Châu Minh Khôi | Trần Bá Linh.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 H401] (8).
Thư mục:

4. Giáo trình thực tập phì nhiêu đất Nguyễn Mỹ Hoa (chủ biên), Ngô Ngọc Hưng, Tất Anh Thư, Nguyễn Minh Đông

Tác giả Nguyễn Mỹ Hoa [Chủ biên] | Ngô Ngọc Hưng | Nguyễn Minh Đông | Tất Anh Thư.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.42 H401] (9).
Thư mục:

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha