Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh Nguyễn Anh Đức (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Ben Williams

Tác giả Nguyễn Anh Đức [Chủ biên] | Nguyễn Anh Tuấn | Williams, Ben.

Nhà xuất bản: H. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 Đ552] (9). Được ghi mượn (1).

2. Dung sai và kỹ thuật đo Vũ Toàn Thắng, [et al.]

Tác giả Phạm Xuân Khải | Vũ Toàn Thắng | Tạ Thị Thúy Hương | Vũ Văn Duy | Nguyễn Anh Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.80711 Th116] (4).

3. Ứng dụng phương pháp miễn dịch phóng xạ trong ung thư học Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Đạm, hà Phan Hải An, Nguyễn Hữu Bài, Đoàn Lực

Tác giả Nguyễn Anh Tuấn [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Y học 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.3 Đ104] (3).
Thư mục:

4. Hóa hữu cơ (Sách dùng đào tạo Dược sĩ Đại học) Trương Thế Kỷ (chủ biên) ; Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Văn Tịnh, ...(biên soạn)

Tác giả Trương Thế Kỷ [Chủ biên] | Nguyễn Anh Tuấn | Đặng Văn Tịnh.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 K600] (1). Được ghi mượn (1).

5. Giáo trinh lôgic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học Đoàn Văn Khái, Nguyễn Anh Tuấn, Dư Đình Phúc (đồng chủ biên)

Tác giả Đoàn Văn Khái [Chủ biên] | Nguyễn Anh Tuấn [Đồng chủ biên] | Dư Đình Phúc [Đồng chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có sữa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 160 Kh103] (9).

6. Lôgíc học đại cương Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn

Tác giả Nguyễn Thuý Vân | Nguyễn Anh Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 160 V121] (5).

7. Giáo trình phát triển ứng dụng trên thiết bị di động Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hồng Nghi, Thái Huy Tân

Tác giả Nguyễn Anh Tuấn | Trần Hồng Nghi | Thái Huy Tân.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.258 T502] (1).

8. Nhi Khoa Tập I Phạm Thị Minh Hồng (chủ biên) ; Trần Diệp Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, Lâm Thị Mỹ, ....(biên soạn)

Tác giả Phạm Thị Minh Hồng [Chủ biên] | Trần Diệp Tuấn [Biên soạn] | Nguyễn Anh Tuấn [Biên soạn] | Lâm Thị Mỹ [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 618.92 H455/T1] (5).

9. Foreign direct investment in Vietnam The Current Position and Future Prospects Hoàng Văn Huấn, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Hữu Thắng

Tác giả Hoàng Văn Huấn.

Nhà xuất bản: Hà Nội Thế Giới Publishers 1997Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 352.9597 H502] (1).

10. Y học hạt nhân trong chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu khoa học Chủ biên: Nguyễn Xuân Phách, Nguyễn Anh Tuấn

Tác giả Nguyễn Xuân Phách [Chủ biên] | Nguyễn Anh Tuấn [Chủ biên] | Nguyễn Danh Thanh [Biên soạn] | Nguyễn Hữu Văng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Y học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 Ph102] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha