Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Manual drivetrains and axles James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.244 H316] (1).

2. Automotive engines : Theory and servicing James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 9th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H316] (1).

3. Automotive heating and air conditioning James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2772 H316] (1).

4. Automotive brake systems James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: [Boston] Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.246 H316] (1).

5. Automotive chassis systems James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.24 H316] (1).

6. Automotive engine performance James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: [Boston] Pearson 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H316] (1).

7. Automotive electricity and electronics James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.254 H316] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha