Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Du lịch cộng đồng Bùi Thị Hải Yến (chủ biên)

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Y603] (12).

2. Tài nguyên du lịch Bùi Thị Hải Yến (chủ biên), Phạm Hồng Long

Tác giả Bùi Thị Hải Yến | Phạm Hồng Long.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97 Y603] (12).

3. Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97 Y603] (11). Được ghi mượn (1).

4. Quy hoạch du lịch Bùi Thị Hải Yến

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Y603] (11). Được ghi mượn (1).

5. Địa lý kinh tế - xã hội Châu Âu Bùi Thị Hải Yến (chủ biên) ; Phạm Thị Ngọc Diệp

Tác giả Bùi Thị Hải Yến [Chủ biên] | Phạm Thị Ngọc Diệp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.94 Y254] (4).

6. Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á Bùi Thị Hải Yến (chủ biên); Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Yến Ngọc

Tác giả Bùi Thị Hải Yến [Chủ biên] | Phạm Thị Ngọc Diệp | Nguyễn Yến Ngọc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có chỉnh lý và bổ sungNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.95 Y254] (4).

7. Chiến lược marketing hiện đại từ thực tiễn thương trường Bùi Thị Hải Yến, Hoàng Tùng

Tác giả Bùi Thị Hải Yến | Hoàng Tùng.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.827 Y603] (10).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha