Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sinh học phân tử của tế bào = Molecular cell biology Tập 2 Di truyền học và sinh học phân tử Harvey Lodish [et al.]

Tác giả Berk, Arnold | Kaiser, Chris A | Lodish, Harvey | Nguyễn Xuân Hưng | Nguyễn Ngọc Lương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.6 L834/T.2] (1).
Thư mục:

2. Sinh học phân tử của tế bào = Molecular cell biology Tập 3 Cấu trúc và chức năng của tế bào1 Harvey Lodish [et al.]

Tác giả Berk, Arnold | Lodish, Harvey | Kaiser, Chris A | Nguyễn Xuân Hưng | Nguyễn Ngọc Lương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.6 L834/T.3] (1).
Thư mục:

3. Sinh học phân tử của tế bào = Molecular cell biology Tập 4 Cấu trúc và chức năng của tế bào 2 Harvey Lodish [et al.]

Tác giả Berk, Arnold | Kaiser, Chris A | Lodish, Harvey | Nguyễn Xuân Hưng [Dịch] | Nguyễn Ngọc Lương [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Trẻ 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.6 L834/T.4] (11).

4. Sinh học phân tử của tế bào = Molecular cell biology Tập 1 Cơ sở hóa học và phân tử Harvey Lodish [et al.]

Tác giả Berk, Arnold | Kaiser, Chris A | Lodish, Harvey | Nguyễn Xuân Hưng [Dịch] | Nguyễn Ngọc Lương [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Trẻ 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.6 L834/T.1] (10). Được ghi mượn (1).

5. Sinh học phân tử của tế bào = Molecular cell biology Tập 2 Di truyền học và sinh học phân tử Harvey Lodish [et al.]

Tác giả Berk, Arnold | Kaiser, Chris A | Lodish, Harvey | Nguyễn Xuân Hưng [Dịch] | Nguyễn Ngọc Lương [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Trẻ 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.6 L834/T.2] (10).

6. Sinh học phân tử của tế bào = Molecular cell biology Tập 5 Sự sinh trưởng và phát triển của tế bào Harvey Lodish [et al.] ; nhiều dịch giả

Tác giả Berk, Arnold | Kaiser, Chris A | Lodish, Harvey | Nguyễn Xuân Hưng [Dịch] | Phạm Tuấn Thạch [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 2Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Trẻ 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.6 L834/T.2] (11).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha