Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 236 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Dạy con làm giàu Tập 8 Để có những đồng tiền tích cực Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.8] (2).

82. Dạy con làm giàu Tập 9 Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường Robert T. Kiyosaki ; Tuyết Anh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Tuyết Anh [Biên dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.9] (2).

83. Dạy con làm giàu Tập 10 Trước khi bạn thôi việc Robert T. Kiyosaki ; Lê Tuyên (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Lê Tuyên [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.910] (2).

84. Dạy con làm giàu Tập 11 Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Thị Kim Linh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Thị Kim Linh [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 22Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.11] (2).

85. Dạy con làm giàu Tập 12 Lời tiên tri của người cha giàu Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.12] (2).

86. Dạy con làm giàu Tập 13 Nâng cao chỉ số IQ tài chính Robert T. Kiyosaki ; Lâm Vũ Gia Minh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Lâm Vũ Gia Minh [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.13] (2).

87. Suối nguồn = The Fountainhead Any Rand ; Vũ Lan Anh, Đặng Quang Hiếu, ...(dịch)

Tác giả Rand, Any | Vũ Lan Anh [Dịch] | Đặng Quang Hiếu [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 22Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 813.52 R186] (2).

88. Chuyên ngành kỹ thuật ôtô và xe máy hiện đại = Fachkunde kraftfahrzeugtechnik. Rolf Gscheidle (chủ biên) ; Từ Quốc Bửu, Đặng Văn Châm (dịch)

Tác giả Gscheidle, Rolf [Chủ biên] | Từ Quốc Bửu [Dịch] | Đặng Văn Châm [Dịch].

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.287 G318] (1).

89. Dám thất bại = Dare to fail Billi P.S. Lim ; Trần Hạo Nhiên (dịch)

Tác giả Lim, Billi P.S | Trần Hạo Nhiên [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 26Nhà xuất bản: T.p Hồ Chí Minh Trẻ 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 650.1 L732] (2).

90. Nhà lãnh đạo không chức danh Robin Sharma ; Nguyễn Minh Thiên Kim (dịch)

Tác giả Sharma, Robin | Nguyễn Minh Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 14Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.409 S931] (2).

91. Trái tim có điều kỳ diệu Nhiều tác giả

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305.235 T769] (1).

92. Cần Thơ phố cũ nét xưa Nhâm Hùng (biên soạn)

Tác giả Nhâm Hùng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.793 H513] (4).

93. Dạy con sử dụng Internet lành mạnh Lê Minh Công, Phương Liên

Tác giả Lê Minh Công | Phương Liên.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.67 C455] (9).

94. Cuộc sống là những chọn lựa Đào Chính, Đoan Nghiêm (biên soạn)

Tác giả Đào Chính [Biên soạn] | Đoan Nghiêm [Biên soạn].

Ấn bản: In lần thứ 2Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 370.152 Ch312] (4).

95. Diệu âm từ miền tĩnh lặng Hồ Kim Chung, Minh Đức (biên soạn)

Tác giả Hồ Kim Chung [Biên soạn] | Minh Đức [Biên soạn].

Ấn bản: In lần thứ 2 có sửa chữaNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133.87 Ch513] (10).

96. Cách mạng xanh và phát triển bền vững M. S. Swaminathan, Ikeda Daisaku ; Trần Quang Tuệ (dịch)

Tác giả Swaminathan, M. S | Daisaku, Ikeda | Trần Quang Tuệ [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.1 S971] (5).

97. Nghiện online những điều cha mẹ cần biết Lê Minh Công, Phương Liên

Tác giả Lê Minh Công | Phương Liên.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.67 C455] (10).

98. Tự lập trên đất Mỹ John McCormack ; Hữu Cảnh, Minh Đức (dịch)

Tác giả McCormack, John | Hữu Cảnh [Dịch] | Minh Đức [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 650.1 C153] (10).

99. Giữ ấm lửa nồng Trần Hương Lan (biên soạn)

Tác giả Trần Hương Lan [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.8 L105] (10).

100. Lưới trời ai dệt : Tiểu luận về khoa học và triết học Nguyễn Tường Bách

Tác giả Nguyễn Tường Bách.

Ấn bản: In lần thứ 4Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 530.01 B102] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha