Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 236 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Thế giới bên trong con người sáng tạo = The wordl inside creative human beings Phan Dũng

Tác giả Phan Dũng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ c2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.35 D513] (1).

142. Các quy định phát triển hệ thống (Các quy luật sáng tạo và đổi mới ) = The laws off systems development - The creativity and innovation laws Phan Dũng

Tác giả Phan Dũng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ c2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.35 D513] (1).

143. Vật liệu tiên tiến từ polymer dẫn điện đến ống than Nano Trương Văn Tân

Tác giả Trương Văn Tân.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Trẻ 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.11 T121] (1).

144. Năm điều cám dỗ giám đốc Patrick Lencioni ; Nguyễn Vạn Phú (dịch)

Tác giả Lencioni, Patrick | Nguyễn Vạn Phú [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4 L563] (1).

145. Kinh tế du lịch Nguyễn Hồng Giáp

Tác giả Nguyễn Hồng Giáp.

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4791 Gi109] (1).

146. Thời đại AI và tương lai loài người chúng ta Herry A. Kissinger, Eric Schmidt, Daniel Huttenlocher

Tác giả Kissinger, Herry A | Schmidt, Eric | Huttenlocher, Daniel.

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2023Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 006.3 K86] (1).

147. Bứt phá thời số hóa= Winning in the digital age: Bảy khối kiến tạo chuyển đổi số thành công Nitin Seth; Lê Anh Tuấn (Dịch)

Tác giả Seth, Nitin | Lê Anh Tuấn [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2023Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.05 S495] (1).

148. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 8 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.8] (1).

149. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 9 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.9] (1).

150. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 10 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.10] (1).

151. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 11 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.11] (1).

152. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 15 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.15] (1).

153. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 14 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.14] (1).

154. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 13 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.13] (2).

155. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 12 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.12] (1).

156. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 16 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.16] (1).

157. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 17 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.8] (1).

158. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 18 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.8] (1).

159. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 19 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.8] (1).

160. Con nhà giàu : Truyện tranh Tập 21 Yoko Kamio; Tuyết Nhung (Dịch)

Tác giả Yoko, Kamio | Tuyết Nhung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y54/T.8] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha