Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dạy con làm giàu Tập 1 Để không có tiền vẫn tạo ra tiền Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 47Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.1] (2).

2. Dạy con làm giàu Tập 2 Sử dụng đồng vốn Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Tấn Trương (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Tấn Trương [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 33Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.2] (2).

3. Dạy con làm giàu Tập 3 Hướng dẫn đầu tư Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Tấn Trương (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Tấn Trương [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 23Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.3] (2).

4. Dạy con làm giàu Tập 4 Con giàu con thông minh Robert T. Kiyosaki ; Thu Nhi (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thu Nhi [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 19Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.4] (2).

5. Dạy con làm giàu Tập 5 Con giàu con thông minh Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Minh Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.5] (2).

6. Dạy con làm giàu Tập 6 Những câu chuyện thành công Robert T. Kiyosaki ; Phương Anh, Anh Thy (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Phương Anh [Dịch] | Anh Thy [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.6] (2).

7. Dạy con làm giàu Tập 7 Ai đã lấy tiền của tôi? Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Minh Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.7] (2).

8. Dạy con làm giàu Tập 8 Để có những đồng tiền tích cực Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.8] (2).

9. Dạy con làm giàu Tập 9 Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường Robert T. Kiyosaki ; Tuyết Anh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Tuyết Anh [Biên dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.9] (2).

10. Dạy con làm giàu Tập 10 Trước khi bạn thôi việc Robert T. Kiyosaki ; Lê Tuyên (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Lê Tuyên [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.910] (2).

11. Dạy con làm giàu Tập 11 Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Thị Kim Linh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Thị Kim Linh [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 22Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.11] (2).

12. Dạy con làm giàu Tập 12 Lời tiên tri của người cha giàu Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.12] (2).

13. Dạy con làm giàu Tập 13 Nâng cao chỉ số IQ tài chính Robert T. Kiyosaki ; Lâm Vũ Gia Minh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Lâm Vũ Gia Minh [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.13] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha