Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 249 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Công thức thành công của người bán hàng xuất sắc = Top sales Du Lượng; Đỗ Thu Thuỷ (dịch)

Tác giả Du Lượng | Đỗ Thu Thuỷ [dịch].

Nhà xuất bản: H. Thanh Niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 L561] (9). Được ghi mượn (1).

62. Còn mãi với thời gian Lê Minh Ngọc

Tác giả Lê Minh Ngọc.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 370.92 Ng419] (1).

63. Hướng đến cuộc sống carbon thấp thân thiện với môi trường Chu Truyền Lâm; Trần Giang Sơn (Biên dịch)

Tác giả Chu Truyền Lâm | Trần Giang Sơn [Biên dịch].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.737 L120] (1).

64. Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam Nguyễn Trường Tân (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Trường Tân [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 398.41 T121] (1).

65. Tìm hiểu văn hóa phương Tây Đặng Nguyên Minh (biên soạn)

Tác giả Đặng Nguyên Minh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.091821 M312] (1).

66. Một gia đình chung một tổ quốc chung Nguyễn Thị Hoài Dung, Tuệ Minh (biên soạn, tuyển chọn)

Tác giả Nguyễn Thị Hoài Dung [Biên soạn, tuyển chọn] | Tuệ Minh.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 D513] (2).

67. Quê hương nghĩa nặng tình sâu Đào Thị Lệ Hằng, Trần Trung Hiếu (biên soạn, tuyển chọn)

Tác giả Đào Thị Lệ Hằng [Biên soạn, tuyển chọn] | Trần Trung Hiếu [Biên soạn, tuyển chọn].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 H116] (2).

68. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới ở Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 301.09597 T527T] (2).

69. Bác Hồ viết tài liệu tuyệt đối bí mật

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.704092 B101H] (2).

70. Tìm người tài đức Đào Thị Lệ Hằng, Tuệ Minh (biên soạn, tổng hợp)

Tác giả Đào Thị Lệ Hằng [Biên soạn, tổng hợp] | Tuệ Minh [Biên soạn, tổng hợp].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 H116] (2).

71. Giá trong chiến lược kinh doanh : Đắt mà bán chạy, rẻ mà có lãi Hidenobu Senga ; Nguyễn Nhật Linh ( dịch)

Tác giả Senga, Hidenobu | Nguyễn Nhật Linh [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.85 S474] (1).

72. Lịch sử phát triển nhân loại Biên soạn : Đăng Trường, Lê Minh

Tác giả Đăng Trường | Lê Minh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 909 Tr561] (1).

73. Du lịch vòng quanh thế giới : Trung Quốc Anh Côi (Biên dịch)

Tác giả Anh Côi [Biên dịch].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 913.04 D500L] (10).

74. Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam lý luận và pháp luật hiện hành : Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2020 Ngô Thu Trang, Lê Thế Phúc (đồng chủ biên)

Tác giả Ngô Thu Trang [Chủ biên] | Lê Thế Phúc [Đồng chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Tr106] (3).

75. Giáo trình thực hành Kiểm thử phần mềm Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển

Tác giả Phạm Quang Huy | Phạm Quang Hiển.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.14 H523] (11).

76. Y học phổ thông dành cho mọi người : Chuyên đề ẩm thực và làm đẹp Hoàng Duy Tân, Nguyễn Công Đức, Huỳnh Tấn Vũ (Chủ biên)

Tác giả Hoàng Duy Tân [Chủ biên] | Nguyễn Công Đức [Chủ biên] | Huỳnh Tấn Vũ [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thanh niên 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610 Y600H] (1).

77. Y học phổ thông dành cho mọi người : Chuyên đề xoa bóp và sức khỏe Hoàng Duy Tân, Nguyễn Công Đức, Huỳnh Tấn Vũ (Chủ biên)

Tác giả Hoàng Duy Tân [Chủ biên] | Nguyễn Công Đức [Chủ biên] | Huỳnh Tấn Vũ [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thanh niên 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610 Y600H] (1).

78. Y học phổ thông dành cho mọi người : Chuyên đề mẹo vặt dân gian Tập 2 Hoàng Duy Tân, Nguyễn Công Đức, Huỳnh Tấn Vũ (Chủ biên)

Tác giả Hoàng Duy Tân [Chủ biên] | Nguyễn Công Đức [Chủ biên] | Huỳnh Tấn Vũ [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thanh niên 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610 Y600H] (1).

79. Y học phổ thông dành cho mọi người : Chuyên đề nhiễm mỡ Phạm Khắc Trí, Hoàng Duy Tân (Chủ biên)

Tác giả Phạm Khắc Trí [Chủ biên] | Hoàng Duy Tân [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thanh niên 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610 T121] (1).

80. Y học phổ thông dành cho mọi người : Chuyên đề bệnh gout và và khớp Thái Huy Phong, Hoàng Duy Tân (Chủ biên)

Tác giả Thái Huy Phong [Chủ biên] | Hoàng Duy Tân [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thanh niên 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 610 T121] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha