Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 232 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Dược lực học Trần Thị Thu Hằng

Tác giả Trần Thị Thu Hằng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 25 (có sửa chữa và bổ sung)Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 H116] (1).

182. Tiếng Anh cho người Việt Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Biên soạn)

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung [Biên soạn ].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 Nh513] (1).

183. Kiểm thử phần mềm từng bước trở thành tester chuyên nghiệp Nguyễn Thị Kim Ái

Tác giả Nguyễn Thị Kim Ái.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.14 A103] (10).

184. Lập trình với C# Phạm Quang Huy, Vũ Trọng Luật, Phạm Quang Hiển

Tác giả Phạm Quang Huy | Vũ Trọng Luật | Phạm Quang Hiển.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 H523] (10).

185. Hướng dẫn lập trình quản lý với Microsoft Access Huỳnh Tôn Nghĩa

Tác giả Huỳnh Tôn Nghĩa.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.7565 Ngh301] (1).

186. Tự học arduino bằng hình ảnh Trương Ngọc Hà, Phạm Quang Huy

Tác giả Trương Ngọc Hà | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 H100] (1).

187. Lập trình IOT với Arduino ESP8266 & XBEE Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy

Tác giả Nguyễn Tất Bảo Thiện | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 Th305] (1).

188. Lập trình Arduino với IoT - Hệ vạn vật kết nối Trần Minh Sơn, Lê Hoàng Minh, Phạm Quang Huy

Tác giả Trần Minh Sơn | Phạm Quang Huy | Lê Hoàng Minh.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 S464] (1).

189. Lập trình điều khiển trên Arduino cho hệ vạn vật kết nối (IoT) Hà Quang Phúc, Phạm Quang Huy

Tác giả Hà Quang Phúc | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 Ph506] (1).

190. Lập trình và giám sát mạng truyền thông công nghiệp Scada Đỗ Việt Dũng (Chủ biên); Đoàn Huỳnh Công Sơn, Nguyễn Hồng Hoanh, Phạm Quang Huy

Tác giả Đỗ Việt Dũng, Chủ biên | Phạm Quang Huy | Đoàn Huỳnh Công Sơn | Nguyễn Hồng Hoanh.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 D513] (1).

191. Điều khiển xa với Arduino & Esp32 Nguyễn Thị Mi Sa, Lê Nguyễn Hồng Phong, Phạm Quang Huy

Tác giả Nguyễn Thị Mi Sa | Phạm Quang Huy | Lê Nguyễn Hồng Phong.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 S100] (1).

192. Lập trình điều khiển xa với Esp8266-Esp32 và Arduino Bùi Quang Minh, Dương Thanh Long, Phạm Quang Huy

Tác giả Bùi Quang Minh | Phạm Quang Huy | Dương Thanh Long.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 M312] (1).

193. Lập trình điều khiển Arduino từ cơ bản đến nâng cao Nguyễn Văn Đông Hải, Phạm Quang Huy

Tác giả Nguyễn Văn Đông Hải | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 H103] (1).

194. Lập trình windows form và web form với C# Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Hiển

Tác giả Nguyễn Tất Bảo Thiện | Phạm Quang Hiển.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Th305] (10).

195. Python dành cho người bắt đầu Lê Cảnh Trung, Phan Bá Đạm, Phạm Quang Hiển

Tác giả Lê Cảnh Trung | Phan Bá Đạm | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Tr513] (10).

196. Lập trình IoT với Arduino Lê Mỹ Hà, Phạm Quang Huy

Tác giả Lê Mỹ Hà | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 H100] (1).

197. Lập trình vba cho microsoft office : Dùng cho các phiên bản 2021-2019-2016 thực hành office với các hướng dẫn từng bước Phạm Quang Hiển, Trần Tường Thụy

Tác giả Phạm Quang Hiển | Trần Tường Thụy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.4 H305] (10).

198. Xử lý ảnh với Arduino và Raspberry Nguyễn Trần Minh Nguyệt, Phạm Quang Huy

Tác giả Nguyễn Trần Minh Nguyệt | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.367 Ng528] (1).

199. Lập trình với PLC S7 1500 và Rslogix Phạm Quang Huy

Tác giả Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 H523] (1).

200. Arduino và lập trình IoT = Internet of thing IoT Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy

Tác giả Nguyễn Tất Bảo Thiện | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.89 Th305] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha