Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 72 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. E-commerce : Business, technology, society Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver

Tác giả Laudon, Kenneth C | Traver, Carol Guercio.

Ấn bản: 9th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson Education 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.872 L372] (1).

2. Manual drivetrains and axles James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.244 H316] (1).

3. Automotive engines : Theory and servicing James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 9th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H316] (1).

4. Automotive heating and air conditioning James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2772 H316] (1).

5. Automotive brake systems James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: [Boston] Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.246 H316] (1).

6. Automotive chassis systems James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.24 H316] (1).

7. Automotive engine performance James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: [Boston] Pearson 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 H316] (1).

8. Strategic management : A competitive advantage approach, concepts and cases Fred R. David, Forest R. David

Tác giả David, Fred R | David, Forest R.

Ấn bản: 16th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658 D251] (1).

9. Principles of marketing Philip T. Kotler, Gary Armstrong

Tác giả Kotler, Philip T | Armstrong, Gary.

Ấn bản: 17th ed.Nhà xuất bản: New York, NY Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658 K87] (1).

10. Automotive electricity and electronics James D. Halderman

Tác giả Halderman, James D.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.254 H316] (1).

11. Positive accounting theory Ross L. Watts, Jerold L. Zimmerman

Tác giả Watts, Ross L | Zimmerman, Jerold L.

Nhà xuất bản: Taiwan Pearson 1986Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 W248] (1).

12. Managerial accounting Karen Wilken Braum, Wendy M. Tietz, Walter T. Harrison

Tác giả Braum, Karen Wilken | Tietz, Wendy M | Harrison, Walter T.

Ấn bản: 2nd.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.1511 B825] (1).

13. Financial accounting : A business process approach Jane L. Reimers

Tác giả Reimers, Jane L.

Ấn bản: 2nd.Nhà xuất bản: Upper Saddle River Pearson 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.8333 R363] (1).

14. Cost accounting: A managerial emphasis Charles T. Horngren, ... [et al.].

Tác giả Horngren, Charles T | Foster, George | Datar, Srikant M | Rajan, Madhav V | Ittner, Christopher M.

Ấn bản: 13th.Nhà xuất bản: Upper Saddle River Pearson 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.42 H813] (1).

15. Problem solving, abstraction, and design using C++ Frank L. Friedman, Elliot B. Koffman

Tác giả Friedman, Frank L | Koffman, Elliot B.

Ấn bản: 6th.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 F911] (1).

16. Fluency with information technology : Skills, concepts and capabilities Lawrence Snyder

Tác giả Snyder, Lawrence.

Ấn bản: 4th.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004 S675] (1).

17. Tourism : The business of hospitality and travel Roy A. Cook, Cathy H. C. Hsu, Lorraine Taylor

Tác giả Cook, Roy A | Hsu, Cathy H. C | Taylor, Lorraine.

Ấn bản: 6th.Nhà xuất bản: New York Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910.68 C771] (1).

18. Marketing for hospitality and tourism Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens, Seyhmus Baloglu

Tác giả Kotler, Philip | Bowen, John T | Makens, James C | Baloglu, Seyhmus.

Ấn bản: 7th.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4791 R87] (1).

19. Law and economics Robert Cooter, Thomas Ulen

Tác giả Cooter, Robert | Ulen, Thomas.

Ấn bản: 4th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson Addison Wesley 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.0073 C779] (1).

20. Starting out with visual C# Tony Gaddis

Tác giả Gaddis, Tony.

Ấn bản: 4th ed.Nhà xuất bản: England Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 G224] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha