Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 72 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Web development & design foundations with HTML5 Terry Felke-Morris

Tác giả Felke-Morris, Terry.

Ấn bản: 9th ed.Nhà xuất bản: Hoboken, N.J Pearson Higher Education 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 006.74 F288] (1).

22. Building java programs : A back to basics approach Stuart Reges, Marty Stepp

Tác giả Reges, Stuart | Stepp, Marty.

Ấn bản: 5th ed.Nhà xuất bản: Hoboken, N.J Pearson 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 R333] (1).

23. Foudations of finance : The logic and practice of financial management Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Petty

Tác giả Keown, Arthur J | Martin, John D | Petty, J. William.

Ấn bản: 7th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson Education 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15 K24] (2).

24. Basic marketing research : Using Microsoft Excel data analysis Alvin C. Burns, Ronald F. Bush

Tác giả Burns, Alvin C | Bush, Ronald F.

Ấn bản: 3rd ed.Nhà xuất bản: New Jersey Pearson Education 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 B967] (1).

25. Quality control Dale H. Besterfield

Tác giả Besterfield, Dale H.

Ấn bản: 8th ed.Nhà xuất bản: New Jersey Pearson Education 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.562 B561] (2).

26. International business : Environments and operations John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Daniel P. Sullivan

Tác giả Daniels, John D | Radebaugh, Lee H | Sullivan, Daniel P.

Ấn bản: 10th ed.Nhà xuất bản: Upper Saddle River, NJ. Pearson Eduacation 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.18 D186] (1).

27. Financial accounting Anne Britton, Chris Waterston

Tác giả Britton, Anne | Waterston, Chris.

Ấn bản: 3rd ed.Nhà xuất bản: England Pearson Education Limited 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 B862] (1).

28. Computer Graphics : Principles and practice John F. Hughes,...[et al.]

Tác giả Hughes, John F | Dam, Andries Van.

Ấn bản: 3rd ed.Nhà xuất bản: New Jersey Pearson Education 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 006.6 C736G] (2).

29. Computer Graphics : Principles and practice John F. Hughes,...[et al.]

Tác giả Hughes, John F | Van Dam, Andries | Mcguire, Morgan.

Ấn bản: 3rd ed.Nhà xuất bản: New Jersey Pearson Education, Inc. 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 006.6 C736G] (1).

30. Software project management in practice Pankaj Jalote

Tác giả Jalote, Pankaj.

Nhà xuất bản: Indianapolis, IN Pearson Education, Inc. 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.1 J26] (1).

31. Core Java Volume 1 Fundamentals Cay S. Horstmann

Tác giả Horstmann, Cay S.

Ấn bản: 11th ed.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 H819] (1).

32. English for international tourism: Pre - intermesiate workbook Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe

Tác giả Dubicka, Iwonna | O'Keeffe, Margaret.

Nhà xuất bản: Harlow, England Pearson Education Limited 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.24 D814pw] (1).

33. Introduction to academic writing Level 3 Alice Oshima , Ann Hogue

Tác giả Oshima, Alice | Houge, Ann.

Ấn bản: 3rd ed.Nhà xuất bản: White Plains, NY Pearson Education 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.64 O81/L3] (1).

34. Priciples and types of public speaking Raymie E. McKerrow ... [et al.]

Tác giả McKerrow, Raymie E | Gronbeck, Bruce E | Ehninger, Douglas | Monroe, Alan H.

Nhà xuất bản: New York Pearson Educaton 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 808.51 R157] (1).

35. Software engineering theory and practice Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee

Tác giả Pfleeger, Shari Lawrence | Atlee, Joanne M.

Ấn bản: 3rd edNhà xuất bản: New Jersey Pearson Prentice Hall 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.1 P531] (1).

36. The yearling Level 3 Marjorie Kinnan Rawlings; Andy Hopkins, Jocelyn Potter (Series editor)

Tác giả Rawlings, Marjorie Kinnan | Hopkins, Andy [Series editor] | Potter, Jocelyn [Series editor].

Nhà xuất bản: England Pearson Education Ltd 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 R259] (1).

37. A midsummer night's dream Level 3 William Shakespeare; Andy Hopkins, Jocelyn Potter (Series editor)

Tác giả Shakespeare, William | Hopkins, Andy [Series editor] | Potter, Jocelyn [Series editor].

Nhà xuất bản: England Pearson Education Ltd 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 S527] (1).

38. The prince and the pauper Level 2 Mark Twain; Andy Hopkins, Jocelyn Potter (Series editor)

Tác giả Twain, Mark | Hopkins, Andy [Series editor] | Potter, Jocelyn [Series editor].

Nhà xuất bản: England Pearson Education Ltd 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 T141] (1).

39. Tales from Shakespeare Level 5 Charle, Mary Lamb; C.Kingsley Williams (Retold), Andy Hopkins, Jocelyn Potter (Series editor)

Tác giả Charles | Lamb, Mary | Williams, C.Kingsley [Retold] | Hopkins, Andy [Series editor] | Potter, Jocelyn [Series editor].

Nhà xuất bản: England Pearson Education Ltd 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 C475] (1).

40. Moby dick Level 2 Herman Melville; Andy Hopkins, Jocelyn Potter (Series editor)

Tác giả Melville, Herman | Hopkins, Andy [Series editor] | Potter, Jocelyn [Series editor].

Nhà xuất bản: England Pearson Education Ltd 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 M728] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha