Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 330 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Nghiên cứu Marketing = Marketing research David J. Luck, Ronald S. Rubin ; Phan Văn Thăng, Nguyễn Văn Hiến (biên soạn)

Tác giả Luck, David J | Phan Văn Thăng [Biên dịch] | Nguyễn Văn Hiến [Biên dịch] | Rubin, Ronald S.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8007 L941] (1).

62. Giáo trình marketing căn bản Đinh Tiên Minh (chủ biên); Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn Trưng, Đào Hoài Nam

Tác giả Đinh Tiên Minh [Chủ biên] | Quách Thị Bửu Châu | Nguyễn Văn Trưng | Đào Hoài Nam.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8007 M312] (11). Được ghi mượn (1).

63. Marketing theo phong cách "Sao Kim" = Marketing in venus Hermawan Kartajaya ; Lan Phương, Thanh Huyền, Phương Hoa (dịch) ; Trịnh Minh Giang (hiệu đính)

Tác giả Kartajaya, Hermawan | Lan Phương [Dịch] | Thanh Huyền [Dịch] | Phương Hoa [Dịch] | Trịnh Minh Giang [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.834 K18] (5).

64. Marketing du kích trong 30 ngày = Guerrilla marketing in 30 days Jay Conrad Levinson, Al Lautenslager ; Henny Nguyễn, Nguyễn Thuỳ Linh (dịch)

Tác giả Levinson, Jay Conrad | Nguyễn Thuỳ Linh [dịch] | Lautenslager, Al | Henny Nguyễn [dịch ].

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.802 L665] (3).

65. Nghiên cứu khoa học marketing : Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang

Tác giả Nguyễn Đình Thọ | Nguyễn Thị Mai Trang.

Ấn bản: Ấn bản lần 2Nhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8007 Th400] (5).

66. Nguyên lý marketing Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyễn Đình Thọ

Tác giả Nguyễn Thị Mai Trang | Nguyễn Đình Thọ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Lao động 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8001 Tr106] (5).

67. Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập Trần Ngọc Hà ... [et al.]

Tác giả Trần Ngọc Hà.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.2 L504] (5).
Thư mục:

68. Bệnh nam giới và cách điều trị Lê Anh Sơn

Tác giả Lê Anh Sơn [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Lao động 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613 S464] (2).

69. Trị người vị kỷ : Giải pháp cho người cộng sự khó chịu Les Carter; Lê Hồng Vân (dịch)

Tác giả Carter, Les | Lê Hồng Vân [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sữa chữaNhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 155.2 C323] (4).

70. Kế toán Mỹ : Lý thuyết và bài tập Phan Đức Dũng

Tác giả Phan Đức Dũng.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 D513] (4).
Thư mục:

71. Kế toán quản trị = Management accounting Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng

Tác giả Phạm Văn Dược [chủ biên] | Trần Văn Tùng.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.151 D557] (13).
Thư mục:

72. Giáo trình kế toán tài chính Phần 1 & 2 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Kim Cúc | Dương Thị Mai Hà Trâm | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561] (5).
Thư mục:

73. Giáo trình kế toán tài chính Phần 3 & 4 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Nguyễn Thị Kim Cúc, Hà Xuân Thạch...

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Kim Cúc | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561] (5).
Thư mục:

74. Giáo trình kế toán tài chính Phần 5 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Dương Thị Mai Hà Trâm, Hà Xuân Thạch, ...

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Dương Thị Mai Hà Trâm | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561/P.5] (5).
Thư mục:

75. Bài tập & bài giải kế toán tài chính : (Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010) Phan Đức Dũng

Tác giả Phan Đức Dũng.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D513] (5).
Thư mục:

76. Phong cách PR chuyên nghiệp Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tác giả Hoàng Xuân Phương | Nguyễn Thị Ngọc Châu.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 659.2 Ph561] (4).

77. PR lý luận & ứng dụng : Chiến lược PR chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Đinh Thị Thuý Hằng (chủ biên)

Tác giả Đinh Thị Thuý Hằng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao động- Xã hội 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 659.2 H116] (5).

78. Hiệu ứng chuồn chuồn = The Dragonfly Effect Jennifer Aaker, Andy Smith, Carlye Adler; Lâm Đặng Cam Thảo (dịch)

Tác giả Aaker Jennifer | Smith, Andy | Adler, Carlye | Lâm Đặng Cam Thảo [biên dịch].

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Lao động xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.45 A39] (4).

79. Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở : Trong các cơ quan hành chính nhà nước doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông,... Thùy Linh, Việt Trinh (biên soạn và hệ thống hóa)

Tác giả [Biên soạn] | Việt Trinh | Thùy Linh.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 395.5 L312] (4).

80. PR theo kiểu Mỹ : Thúc đẩy PR trong thế giới công nghệ số = The AMA handbook of public relations : Leveraging PR in digital world Robert L. Dilenschneider ; Trương Thủy Anh, Ngô Lan Hương (dịch)

Tác giả Dilenschneider, Robert L | Trương Thủy Anh [dịch] | Ngô Lan Hương [dịch].

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 659.2 D576] (6).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha