Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 245 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới Trần Thế San, Trần Duy Nam

Tác giả Trần Thế San | Trần Duy Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.25 S105] (2). Được ghi mượn (1).

62. Hệ thống nhiệt và điều hoà trên xe hơi đời mới Trần Thế San, Trần Duy Nam

Tác giả Trần Thế San | Trần Duy Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2772 S105] (8).

63. Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp Nguyễn Thành Trí

Tác giả Nguyễn Thành Trí.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.2 Tr300] (3).

64. Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp 2 Phan Đình Châu

Tác giả Phan Đình Châu.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Ch125] (3).
Thư mục:

65. Hoá học hữu cơ : Phần bài tập : Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường đại học, cao đẳng Tập 1 Ngô Thị Thuận

Tác giả Ngô Thị Thuận.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547.0076 Th502/T.1] (3).

66. Hoá học hữu cơ : Phần bài tập : Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường đại học, cao đẳng Tập 2 Ngô Thị Thuận

Tác giả Ngô Thị Thuận.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547.0076 Th502/T.2] (3).

67. Hoá học hữu cơ : Dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên hoá Tập 1 Nguyễn Đình Thành

Tác giả Nguyễn Đình Thành.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 Th107/T.1] (3).

68. Hoá học hữu cơ : Dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên hoá Tập 2 Nguyễn Đình Thành

Tác giả Nguyễn Đình Thành.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 Th107/T.2] (2).

69. Hoá học và công nghệ sản xuất xi măng Võ Đình Lương

Tác giả Võ Đình Lương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 666 L561] (3).

70. Phương pháp xây dựng bề mặt cho CAD/CAM Bùi Quý Lực

Tác giả Bùi Quý Lực.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.39 L552] (3).

71. Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết và lập trình (Dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành cơ, kỹ thuật, thuộc khối ngành xây dựng, kiến trúc...) Tập 2 Nguyễn Quốc Bảo, Trần Nhất Dũng

Tác giả Nguyễn Quốc Bảo | Trần Nhất Dũng.

Ấn bản: In lần thứ 2 có điều chỉnh và bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.10285 B108/T.2] (3).

72. Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết và lập trình (Dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành cơ, kỹ thuật, thuộc khối ngành xây dựng, kiến trúc...) Tập 1 Nguyễn Quốc Bảo, Trần Nhất Dũng

Tác giả Nguyễn Quốc Bảo | Trần Nhất Dũng.

Ấn bản: In lần thứ 2 có điều chỉnh và bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.10285 B108/T.1] (3).

73. Quang kỹ thuật Trần Định Tường, Hoàng Hồng Hải

Tác giả Trần Định Tường | Hoàng Hồng Hải.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.36 T561] (3).

74. Phép toán biến phân trong cơ học ứng dụng : Cơ lý thuyết, cơ kỹ thuật, sức bền vật liệu Lê Quang Minh

Tác giả Lê Quang Minh.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515 M312] (6).

75. Phân tích và điều khiển robot công nghiệp Nguyễn Mạnh Tiến

Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.8 T305] (3).

76. Phân tích nhanh bằng Complexon dùng để phân tích một số nguyên tố kim loại Nguyễn Văn Định, Dương Văn Quyền

Tác giả Nguyễn Văn Định | Dương Văn Quyền.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 Đ312] (3).

77. Phân bón hoá học Nguyễn Hoa Toàn

Tác giả Nguyễn Hoa Toàn.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 668 T406] (3).

78. Nhiệt động học & động học ứng dụng Phạm Kim Đĩnh, Lê Xuân Khuông

Tác giả Phạm Kim Đĩnh | Lê Xuân Khuông.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 536 Đ312] (3).

79. Nguyên lý gia công vật liệu Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Tuý

Tác giả Bành Tiến Long | Trần Thế Lục | Trần Sỹ Tuý.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.53 L431] (3).

80. Máy biến áp : Lý thuyết - vận hành - bảo dưỡng - thử nghiệm Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh, Tôn Long Ngà

Tác giả Phạm Văn Bình | Lê Văn Doanh | Tôn Long Ngà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có bổ sung, chỉnh sửaNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.31 B312] (3).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha