Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 245 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Bảo quản và chế biến rau quả Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa

Tác giả Quách Đĩnh | Nguyễn Vân Tiếp | Nguyễn Văn Thoa.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 3, có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.028 T307] (1).

162. Đại cương vi sinh vật thực phẩm Trần Liên Hà

Tác giả Trần Liên Hà.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.001579 H100] (1).

163. Công nghệ Enzym Đặng Thị Thu (chủ biên); Lê Ngọc Tú ....[et al.]

Tác giả Đặng Thị Thu [Chủ biên] | Tô Kim Anh | Lê Ngọc Tú | Phạm Thu Thủy | Nguyễn Xuân Xâm.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 660.634 Th108] (5).

164. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm Tập 2 Phân riêng hệ không đồng nhất, khuấy trộn, đập, nghiền, sàng Nguyễn Bin

Tác giả Nguyễn Bin.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 661 B311/T.2] (5).

165. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm Tập 5 Các quá trình hoá học Nguyễn Bin

Tác giả Nguyễn Bin.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664 B311/T.5] (5).

166. Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2 Bùi Đức Hợi (chủ biên); ...[et al.]

Tác giả Bùi Đức Hợi [Chủ biên] | Lê Hồng Kanh | Mai Văn Lề | Lê Thị Cúc.

Ấn bản: In thứ lần 2, có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.7 H462/T.2] (5).

167. Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 1 Bùi Đức Hợi (chủ biên); ...[et al.]

Tác giả Bùi Đức Hợi [Chủ biên] | Lê Hồng Kanh | Mai Văn Lề | Lê Thị Cúc.

Ấn bản: In thứ lần 2, có sữa chữa và bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.7 H462/T.1] (5).

168. Biển Đông tài nguyên thiên nhiên và môi trường Vũ Trung Tạng

Tác giả , Vũ Trung Tạng.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1997Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.7 T106] (1).

169. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm Phan Xuân Dũng

Tác giả Phan Xuân Dũng.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.09597 D513] (4).

170. Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu 2006 - 2011 Nguyễn Minh Khởi (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Minh Khởi [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 Kh462] (5).

171. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam Tập I Đỗ Huy Bích, ...[et al.]

Tác giả Đỗ Huy Bích | Đặng Quang Chung | Bùi Xuân Chương | Nguyễn Thượng Dong.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật [201?]Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 C127T/T.1] (2).

172. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam Tập II Đỗ Huy Bích, ...[et al.]

Tác giả Đỗ Huy Bích | Đặng Quang Chung | Bùi Xuân Chương | Nguyễn Thượng Dong.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật [201?]Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 C127T/T.2] (2).

173. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam Tập III Đỗ Huy Bích, ...[et al.]

Tác giả Đỗ Huy Bích | Đặng Quang Chung | Bùi Xuân Chương | Nguyễn Thượng Dong.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật [201?]Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 C127T/T.3] (2).

174. Bài tập cơ học kết cấu Tập 1 Hệ tĩnh định Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên

Tác giả Lều Thọ Trình | Nguyễn Mạnh Yên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.17 Tr312/T.1] (6).

175. Cơ học kết cấu Tập 1 Hệ tĩnh định Lều Thọ Trình

Tác giả Lều Thọ Trình.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.17 Tr312/T.1] (9).

176. Sách đỏ Việt Nam = Red data book of Vietnam Tập 1 Phần động vật

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 591.9597 S102] (1).

177. Sách đỏ Việt Nam = Red data book of Vietnam Tập 2 Phần thực vật

Nhà xuất bản: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1996Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 591.9597 S102] (1).

178. Danh lục cây thuốc Việt Nam = Checklist of medicinal plants in Vietnam : Công trình chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập Viện Dược liệu (13/04/1961 - 13/04/2016) Viện Dược liệu

Tác giả Viện Dược liệu.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.32 D107L] (1).

179. Nghiên cứu phát triển sản phẩm ô tô và cơ khí Phạm Xuân Mai

Tác giả Phạm Xuân Mai.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.234 M103] (20).

180. Hệ điều hành Trần Trung Dũng, Phạm Tuấn Sơn

Tác giả Trần Trung Dũng | Phạm Tuấn Sơn.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.43 D513] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha