Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 245 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Sổ tay chuyên ngành hàn Trần Thế San, Tăng Văn Mùi

Tác giả Trần Thế San | Tăng Văn Mùi.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.5 S105] (3).

102. Sổ tay chuyên ngành lạnh Trần Thế San, Tăng Văn Mùi

Tác giả Trần Thế San | Tăng Văn Mùi.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.5 S105] (3).

103. Sổ tay chuyên ngành cơ khí Trần Thế San, Tăng Văn Mùi

Tác giả Trần Thế San | Tăng Văn Mùi.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.81 S105] (7). Được ghi mượn (1).

104. Sổ tay chuyên ngành điện Trần Duy Nam, Tăng Văn Mùi

Tác giả Trần Duy Nam | Tăng Văn Mùi.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.381 N104] (3).

105. Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIM : Giáo trình dùng cho sinh viên và học viên cao học ngành cơ khí Trần Văn Địch

Tác giả Trần Văn Địch.

Ấn bản: In lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 670.42 Đ302] (3).

106. Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Bình

Tác giả Nguyễn Văn Dự | Nguyễn Đăng Bình.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 607 D550] (2).

107. Robot công nghiệp : Cấu trúc, động học và động lực học Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Đăng Bình, Phạm Thành Long

Tác giả Trịnh Quang Vinh | Nguyễn Đăng Bình | Phạm Thành Long.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.8 V312] (3).

108. Thực hành tính toán gia công phay Tăng Văn Mùi, Trần Thế San

Tác giả Tăng Văn Mùi | Trần Thế San.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.9 TH552H] (3).

109. Thực hành tính toán gia công bánh răng - ren vít Nguyễn Ngọc Phương, Trần Thế San

Tác giả Nguyễn Ngọc Phương | Trần Thế San.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 Ph561] (3).

110. Tổng hợp hữu cơ Tập 1 Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Đặng Thanh Tuấn

Tác giả Nguyễn Thanh Bình | Đặng Thanh Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 B312/T.1] (2).

111. Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt Bùi Hải, Trần Văn Vang

Tác giả Bùi Hải | Trần Văn Vang.

Nhà xuất bản: H. Đại học Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.402 H103] (3).

112. Thủy lực và bơm Trần Thế San, Trần Thi Kim Lang

Tác giả Trần Thế San | Trần Thi Kim Lang.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.2 S105] (3).

113. Tự động hoá tính toán thiết kế chi tiết máy : Theo giáo trình chi tiết máy Ngô Văn Quyết

Tác giả Ngô Văn Quyết.

Ấn bản: In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.80285 Qu605] (3).

114. Tự động hoá các quá trình sản xuất cán Phạm Văn Côi

Tác giả Phạm Văn Côi.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.3 C452] (3).

115. Xử lý ảnh số - lý thuyết và thực hành với Matlab Hồ Văn Sung

Tác giả Hồ Văn Sung.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 775.0285 S513] (3).

116. Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Autocad Phạm Văn Nhuần, Nguyễn Văn Tuấn

Tác giả Phạm Văn Nhuần | Phạm Văn Thuần | Nguyễn Văn Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 604.20285 Nh502] (3).

117. Vật liệu bôi trơn Đinh Văn Kha

Tác giả Đinh Văn Kha.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 665 Kh100] (3).

118. Xử lý tín hiệu và lọc số : Dùng cho sinh viên hệ đại học các ngành kỹ thuật Lê Trung Thành

Tác giả Lê Trung Thành.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.382 Th107] (3).

119. Vật liệu hàn Nguyễn Văn Thông

Tác giả Nguyễn Văn Thông.

Ấn bản: In lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.5 Th455] (3).

120. Máy điện và mạch điều khiển Nguyễn Trọng Thắng, Trần Thế San

Tác giả Nguyễn Trọng Thắng | Trần Thế San.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.31042 Th116] (3).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha