Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 213 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Bài tập xử lý tín hiệu phương pháp truyền thống kết hợp với MATLAB 559 Bài tập giải sẵn Tập 1 Hồ Văn Sung

Tác giả Hồ Văn Sung.

Ấn bản: In lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.382076 S513/T.1] (3).

122. Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại Quyển 3 Hệ phi tuyến - Hệ ngẫu nhiên Nguyễn Thương Ngô

Tác giả Nguyễn Thương Ngô.

Ấn bản: In lần thứ 3, có chỉnh sửaNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.8 Ng450/Q.3] (3).

123. Giáo trình thanh tra đất đai Trịnh Hữu Liên (chủ biên), Phạm Anh Tuấn, Trương Duy Khoa

Tác giả Trịnh Hữu Liên [Chủ biên] | Phạm Anh Tuấn | Trương Duy Khoa.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.1 T502] (9).

124. Cơ sở năng lượng và môi trường : Sách chuyên khảo Lý Ngọc Minh

Tác giả Lý Ngọc Minh.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.79 M312] (3).

125. Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Văn Nam, Nguyễn Thị Nga

Tác giả Lê Huy Bá [Chủ biên] | Nguyễn Thị Nga | Thái Văn Nam.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.72 M452] (4).

126. Hoá học thực phẩm Hoàng Kim Anh

Tác giả Hoàng Kim Anh.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664 A107] (9).

127. Phân tích hoá học thực phẩm Hà Duyên Tư (chủ biên)

Tác giả Hà Duyên Tư [Chủ biên] | Lê Bạch Tuyết | Nguyễn Thị Thảo | Lê Ngọc Tú | Nguyễn Thị Hiền.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.07 Ph121] (9).

128. Giáo trình ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu, giám sát tài nguyên môi trường Trịnh Lê Hùng (chủ biên), Vũ Danh Tuyên

Tác giả Trịnh Lê Hùng [Chủ biên] | Vũ Danh Tuyên.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.7 T527] (3).

129. Giáo trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt : Dùng cho sinh viên đại học Mỏ - Địa chất và các trường khác Đỗ Cảnh Dương

Tác giả Đỗ Cảnh Dương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 553.2 D561] (3).
Thư mục:

130. Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu tư trong nước và quốc tế Lê Trình

Tác giả Lê Trình.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 Tr312] (3).

131. Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp Nguyễn Thị Thu Thủy

Tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy.

Ấn bản: In lần thứ 6Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.162 Th523] (6).

132. Tái sử dụng và tái chế chất thải Huỳnh Trung Hải (chủ biên), Hà Vĩnh Hưng, Nguyễn Đức Quảng

Tác giả Huỳnh Trung Hải [Chủ biên] | Nguyễn Đức Quảng | Hà Vĩnh Hưng.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7 H556] (3).

133. Tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống cấp nước sạch Trịnh Xuân Lai

Tác giả Trịnh Xuân Lai.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.144 L103] (3).

134. Quy hoạch môi trường phát triển bền vững Nguyễn Thế Thôn (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Thế Thôn.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.714 Th454] (1).

135. Nhập môn toán học tài chính Trần Hùng Thao

Tác giả Trần Hùng Thao.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.0151 Th108] (1).

136. Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới Vũ Quế Hương (biên soạn)

Tác giả Vũ Quế Hương.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.5 H516] (1).

137. Cẩm nang marketing trực tuyến = The internet marketing bible Camusio Zeke ; Đại học FPT (dịch và hiệu đính)

Tác giả Camusio, Zeke.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.872 C211] (5). Được ghi mượn (1).

138. Giám sát môi trường nền không khí & nước: lý luận và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam = Environmental monitoring in background air and water methodology and application in Vietnam Nguyễn Hồng Khánh

Tác giả Nguyễn Hồng Khánh.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.7363 Kh107] (2).

139. Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm Nguyễn Văn May

Tác giả Nguyễn Văn May.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiNhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.0284 M112] (5).

140. Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái

Tác giả Nguyễn Văn Vượng | Nguyễn Văn Thái.

Nhà xuất bản: H. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.0044 V561] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha