Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 301 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. 800 bài thuốc nhân dân hay trị bệnh thông thường Thanh Hằng

Tác giả Thanh Hằng.

Nhà xuất bản: H. Nxb. Hồng đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.882 H116] (3).
Thư mục:

82. Châm cứu trị bệnh qua hình ảnh Thanh Huyền

Tác giả Thanh Huyền.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.8 H527] (3).
Thư mục:

83. Khoa học chăm sóc sức khỏe Wallace Delois Wattles; Lê Trường An (dịch)

Tác giả Wattles, Wallace Delois | Lê Trường An [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613 U344] (4).
Thư mục:

84. Giải tích = Calculus Tập 2 James Stewart ; Nguyễn Thị Hồng Phúc, Trần Thị Nguyệt Linh (dịch)

Tác giả Stewart, James | Nguyễn Thị Hồng Phúc [Dịch] | Trần Thị Nguyệt Linh [Dịch].

Ấn bản: Phiên bản thứ 7Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515 S849/T.2] (5).

85. Giải tích = Calculus tập 1 James Stewart ; Nguyễn Thị Hồng Phúc, Trần Thị Nguyệt Linh (dịch)

Tác giả Stewart, James | Nguyễn Thị Hồng Phúc [Dịch] | Trần Thị Nguyệt Linh Dịch.

Ấn bản: Phiên bản thứ 7Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515 S849/T.1] (6).

86. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : Dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16 Tập 1 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tác giả Hoàng Trọng | Chu Nguyễn Mọng Ngọc.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Hồng Đức 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 Tr431/T.1] (14).

87. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : Dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16 Tập 2 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tác giả Hoàng Trọng | Chu Nguyễn Mộng Ngọc.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Hồng Đức 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 Tr431/T.2] (19).

88. Tướng nhà gia cát hung và phương vị cải vận Lý Cự Minh; Chu Tước Nhi (dịch)

Tác giả Lý Cự Minh | Chu Tước Nhi [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133.54 M312] (1).

89. Phong thủy trong kiến trúc, xây dựng hiện đại : Thư phòng Thiệu Cửu Long

Tác giả Thiệu Cửu Long.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133 L431] (4).

90. Phong thủy trong kiến trúc, xây dựng hiện đại : Phòng khách Thiệu Cửu Long

Tác giả Thiệu Cửu Long.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133 L431] (3).

91. Phong thủy trong kiến trúc, xây dựng hiện đại : Giếng trời Thiệu Cửu Long

Tác giả Thiệu Cửu Long.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133 L431] (4).

92. Chiến lược & chính sách kinh doanh : Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Thị Liên Diệp [Biên soạn] | Phạm Văn Nam [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.7 D307] (4).

93. Quản trị tài chính = Essentials of financial management Eugene F. Brigham, Joel F. Houston ; Nguyễn Thị Cành (chủ biên, dịch)

Tác giả Brigham, Eugene F | Houston, Joel F | Nguyễn Thị Cành [Chủ biên dịch].

Ấn bản: Tái bản lần 2Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15 B855] (5).

94. Quản trị khởi nghiệp Nguyễn Thị Liên Diệp, ... [et al.]

Tác giả Nguyễn Thị Liên Diệp [Biến soạn] | Võ Tấn Phong [Biên soạn] | Ngô Quang Huân [Biên soạn] | Trần Anh Minh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 650.1 D307] (5).

95. Quản trị rủi ro doanh nghiệp : Tiếp cận theo khung phân tích hợp của COSO Nguyễn Thị Liên Hợp (biên soạn), ...[et al.]

Tác giả Nguyễn Thị Liên Hợp [Biên soạn] | Võ Tấn Phong [Biên soạn] | Ngô Quang Huân [Biên soạn] | Trần Anh minh [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 với hiệu chỉnh và bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4 D307] (1).

96. Giáo trình luật lao động Trần Hoàng Hải (chủ biên); ....[et al.]

Tác giả Trần Hoàng Hải [Chủ biên] | Nguyễn Thị Bích [Biên soạn] | Đinh Thị Chiến [Biên soạn] | Đỗ hải Hà [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597 H103] (9).
Thư mục:

97. Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về trợ cấp Trần Thị Thùy Dương

Tác giả Trần Thị Thùy Dương [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.574 D561] (8). Được ghi mượn (1).

98. Luật cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597072 L504C] (9).
Thư mục:

99. Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về chống bán phá giá Trần Việt Dũng, Trần Thị Thùy Dương

Tác giả Trần Việt Dũng [Chủ biên] | Trần Thị Tùy Dương [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.754 D513] (9).
Thư mục:

100. Luật tổ chức thương mại thế giới : Tóm tắt và bình luận án (sách chuyên khảo) Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt

Tác giả Mai Hồng Quỳ | Lê Thị Ánh Nguyệt.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 382.92 Q523] (9).
Thư mục:

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha