Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 281 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Giáo trình luật ngân hàng Nguyễn Văn Vân (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Vân [Chủ biên] | Phan Thị Thành Dương | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Thị Thuỷ | Nguyễn Thanh Tú.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 V121] (9).

42. Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 - 2014 : Tương ứng với các điều, khoản của Bộ luật tố tụng dân sự là sự viện dẫn các điều, khoản của các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (9).
Thư mục:

43. Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, lao động (năm 2000-2016) Trần Thế Vinh tuyển chọn và hệ thống

Tác giả Trần Thế Vinh [Tuyển chọn và hệ thống].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 348.59702 L504] (1).
Thư mục:

44. Giáo trình tâm lý học đại cương Phan Thị Kim Ngân, Phạm Văn Dinh (chủ biên)

Tác giả Phan Thị Kim Ngân [Chủ biên] | Phạm Văn Dinh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.075 Ng121] (2).

45. Cần Vương : Lê Duy Mật kháng Trịnh Phan Trần Chúc

Tác giả Phan Trần Chúc.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1957Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.70272 Ch506] (2).

46. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo Tập 1 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần 3, có cập nhật BLDS 2015Nhà xuất bản: H. Nxb. Hồng Đức - Hội luật Gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597077 Đ103/T.1] (9).
Thư mục:

47. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên)

Tác giả Phạm Kim Anh | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang | Chế Mỹ Phương Đài | Dương Tuấn Lộc.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 A107] (8).
Thư mục:

48. So sánh đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015 Áp dụng 01-01-2017 các văn bản pháp luật mới nhất về dân sự, hôn nhân và gia đình, nhà ở

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59701 L504] (4).
Thư mục:

49. Marketing công nghiệp = Industrial marketing Robert W. Haas ; Hồ Thanh Lan (biên dịch)

Tác giả Haas, Robert W | Hồ Thanh Lan [Biên dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.804 H112] (8).

50. Bài tập - bài giải phân tích hoạt động kinh doanh Phạm Văn Dược

Tác giả Phạm Văn Dược.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.151 D557] (9).

51. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trích văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình Lê Thị Mận

Tác giả Lê Thị Mận.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597016 M121] (4). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

52. Luật thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 L504] (5).
Thư mục:

53. Hệ thống văn bản pháp luật ngân hàng

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 H250] (4). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

54. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành : Áp dụng 01-07-2015

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 L504] (14).
Thư mục:

55. Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật Việt Nam Lê Trường Sơn

Tác giả Lê Trường Sơn.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 S464] (5).
Thư mục:

56. Giáo trình luật thuế Nguyễn Thị Thủy

Tác giả Nguyễn Thị Thủy [Chủ biên] | Nguyễn Văn Vân | Nguyễn Thị Thu Hiền.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.59704 Gi108] (9). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

57. Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Áp dụng 01-07-2016

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59705 B450] (4). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

58. Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành : Áp dụng 01-07-2014

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (5).
Thư mục:

59. Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Áp dụng 01-07-2016

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 B450] (4). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

60. Luật tố tụng hành chính năm 2015 Áp dụng 01-07-2016

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 L504] (5).
Thư mục:

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha