Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 301 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Cẩm nang soạn thảo, ký kết & thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 Nguyễn Ngọc Điệp (Biên soạn)

Tác giả Nguyễn Ngọc Điệp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597022 Đ307] (2).

182. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và quy trình tiếp công dân với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành luật khiếu nại Nguyễn Ngọc Điệp (Biên soạn)

Tác giả Nguyễn Ngọc Điệp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59705 Đ307] (2).

183. Ngôn ngữ cơ thể bí quyết chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán = Body language secrets to win more negotiations Greg Williams ; Nguyễn Thanh Nhàn (dịch)

Tác giả Williams, Greg | Nguyễn Thanh Nhàn [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.69 W721] (1).

184. Bán hàng bằng trái tim : 10 nguyên tắc vằng mọi người bán hàng đều cần biết Shari Leviti ; Bùi Thị Mến (dịch)

Tác giả Leviti, Shari | Bùi Thị Mến [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.85 L664] (1).

185. Bán hàng như không : Marketing thực chiến trong thời 4.0 = Selling the invisible : A field guide to modern marketing Harry Beckwith ; Đặng Thùy Linh (dịch)

Tác giả Beckwith, Harry | Đặng Thùy Linh [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 B393] (1).

186. Marketing du kích : 30 chiến lược thực chiến mạnh mẽ tạo động lực và kết quả phi thường = Guerrilla marketing field guide : 30 powerful battle maneuvers for non-stop momentum and results Jay Levinson, Jeannie Levinson; Phúc Lâm (dịch)

Tác giả Levinson, Jay | Levinson, Jeanie | Phúc Lâm [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 L665] (1).

187. Kinh doanh bằng trực giác : Bí quyết vận động sức mạnh của trực giác để thành công tột bậc = Put your intuition to work : How to supercharge your inner wisdom to tink fast and make great decisions Lynn Robinson ; Hoàng Lan (dịch)

Tác giả Robinson, Lynn | Hoàng Lan [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.5036 R658] (1).

188. Những chiến lược marketing tạo ra lợi nhuận : Chiến lược tạo dựng lợi thế cạnh tranh, thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu David Avrin ; Phương Hoàng (dịch)

Tác giả Avrin, David | Phương Hoàng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 A963] (1).

189. 51 chìa khóa vàng để trở thành nhà lãnh đạo truyền cảm hứng = 51 keys to becoming a leader people want to follow Matsuo Iwata ; Linh Chi (dịch)

Tác giả Iwata, Matsuo | Linh Chi [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.409 I862] (1).

190. Để trở thành thủ lĩnh kinh doanh xuất sắc = The sales leader's problem solver : Nghệ thuật quản lý và hỗ trợ đội nhóm hiệu quả nhất Suzanne M. Paling ; Khải Nguyễn (dịch)

Tác giả Paling, Suzanne M | Khải Nguyễn [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.403 P162] (1).

191. Báo cáo tài chính : Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial statements : A step-by-step guideto understanding and creating financial reports Thomas R. Ittelson ; Trương Thị Ý Nhi (dịch)

Tác giả Ittelson, Thomas R | Trương Thị Ý Nhi [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.3 I91] (1).

192. Hồ Chí Minh từ việc nhỏ người học trò nhỏ nhìn từ thế kỷ XXI Phạm Văn Bảy

Tác giả Phạm Văn Bảy.

Nhà xuất bản: TP.Hồ Chí Minh Hồng Đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 335.4346 B112] (2).

193. Phong thủy trong kiến trúc, xây dựng hiện đại : Phòng bếp Thiệu Cửu Long

Tác giả Thiệu Cửu Long.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133 L431] (4).

194. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước : Sách chuyên khảo Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín

Tác giả Đỗ Văn Đại | Nguyễn Trương Tín.

Ấn bản: Lần thứ baNhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Đ103] (1).

195. Bình luận khoa học các điều của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vũ Văn Nhiêm (Chủ biên) ; Đỗ Minh Khôi, Phan Nhật Thanh,...

Tác giả Vũ Văn Nhiêm [Chủ biên] | Đỗ Minh Khôi | Phan Nhật Thanh.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597023 Nh304] (2).

196. Tập bài giảng giám định pháp y Nguyễn Đăng Chiêu

Tác giả Nguyễn Đăng Chiêu.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.507075 Ch309] (2).

197. Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần chung Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) ; Nguyễn Thị Phương Hoa, Mai khắc Phúc,...(Biên soạn)

Tác giả Trần Thị Quang Vinh [Chủ biên] | Mai khắc Phúc [Biên soạn] | Nguyễn Thị Phương Hoa [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 V312] (10).

198. Giáo trình tư pháp quốc tế Đỗ Thị Mai Hạnh (Chủ biên) ; Lê Thị Nam Giang, Nguyễn Ngọc Lâm,...(Biên soạn)

Tác giả Đỗ Thị Mai Hạnh [Chủ biên] | Lê Thị Nam Giang | Nguyễn Ngọc Lâm.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.90711 H107] (10).

199. Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019) và công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Quí Lâm (Hệ thống)

Tác giả Quí Lâm [Hệ thống].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 364.1323 L504P] (2).

200. Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế Lê Minh Hùng (chủ biên) ; Đỗ Minh Đại, Nguyễn Nhật Thanh,...

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên] | Đỗ Minh Đại | Nguyễn Nhật Thanh.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Hồng đức - Hội luật Gia Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59705 H513] (10).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha