Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 276 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
221. Tập bài giảng lịch sử văn minh thế giới Lê Thế Tài

Tác giả Lê Thế Tài.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 909 T103] (10).

222. Almanach những nền văn minh thế giới Thế Trường,...[et al.]

Tác giả Thế Trường | Hoàng Minh Thảo | Đinh Ngọc Lân.

Ấn bản: Tái bản, sửa chữa, bổ sung lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 909 A445N] (1).

223. Tự học phiên dịch : Việt - Anh, Anh Việt, đời sống, xã hội, báo chí, doanh nghiệp, khoa học, hướng dẫn từ ngữ, cấu trúc câu, khác biệt văn hóa Lê Tôn Hiến

Tác giả Lê Tôn Hiến.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 H305] (1).

224. Các nguyên tắc và các phương pháp áp dụng pháp luật đất đai 2016 Vũ Duy Khang

Tác giả Vũ Duy Khang.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Kh106] (1).

225. Bình luận khoa học luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Trần Văn Biên (chủ biển); Lê Quang Thành, Nguyễn Thanh Tùng,...

Tác giả Trần Văn Biên [Chủ biên] | Lê Quang Thành | Nguyễn Thanh Tùng | Hồ Thanh Giang | Lê Quang Thưởng.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.5970527 B305] (3).

226. Sổ tay thẩm phán Lê Hồng Hải (hệ thống)

Tác giả Lê Hồng Hải [Hệ thống].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597014 S450T] (3).

227. Nguồn gốc văn minh Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 901 D951] (1).

228. Bán đảo Ả Rập : Tinh thần Hồi giáo & thảm kịch dầu mỏ Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 953 L250] (1).

229. Bài học Israel : Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông minh nhất thế giới Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 956.94 L250] (1).

230. Lịch sử văn minh Ấn Độ Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [(Dịch)].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 954 D951] (1).

231. Lịch sử văn minh Trung Hoa Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 951 D951] (1).

232. Sử ký Tư Mã Thiên Tư Mã Thiên ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)

Tác giả Tư Mã Thiên | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 931.04 Th305] (1).

233. Lịch sử thế giới Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang

Tác giả Nguyễn Hiến Lê | Thiên Giang.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 909 L250] (1).

234. Bệnh dạ dày và cách điều trị Hoàng Thuý (Biên soạn)

Tác giả Hoàng Thuý [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.33 B256D] (1).

235. Bệnh khớp, gout và cách điều trị Hoàng Thuý (Biên soạn)

Tác giả Hoàng Thuý [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.3999 B256K] (1).

236. Bệnh nam giới và cách điều trị Hoàng Thuý (Biên soạn)

Tác giả Hoàng Thuý [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613 B256N] (1).

237. Bệnh hô hấp, hen suyễn và cách điều trị Hoàng Thuý (Biên soạn)

Tác giả Hoàng Thuý [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.2 B256H] (1).

238. Bệnh đột quỵ và cách điều trị Hoàng Thuý (Biên soạn)

Tác giả Hoàng Thuý [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.81 B256Đ] (1).

239. Bệnh gan và cách điều trị Lan Anh (Biên soạn)

Tác giả Lan Anh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.362 B256G] (1).

240. Bệnh máu nhiễm mỡ và cách điều trị Lê Anh Sơn (Biên soạn)

Tác giả Lê Anh Sơn [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1 B256M] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha