Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 301 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
201. Giáo trình luật ngân hàng Nguyễn Văn Vân (chủ biên) ; Phan Thị Thành Dương, Nguyễn Thị Thủy,...

Tác giả Nguyễn Văn Vân [Chủ biên] | Phan Thị Thành Dương | Nguyễn Thị Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 V121] (10).

202. Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận Lê Thị Hồng Vân (Chủ biên) ; Phạm Thị Ngọc Thủy

Tác giả Lê Thị Hồng Vân [Chủ biên] | Phạm Thị Ngọc Thủy.

Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 001.42075 V121] (10).

203. Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam Võ Thị Kim Oanh (Chủ biên) ; Nguyễn Duy Hưng, Lê Huỳnh Tấn Duy,...

Tác giả Võ Thị Kim Oanh [Chủ biên] | Nguyễn Duy Hưng | Lê Huỳnh Tấn Duy.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.5970711 O107] (10).

204. Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Phương (Chủ biên) ; Nguyễn Văn Tiến, Lê Trường Sơn,...

Tác giả Nguyễn Thị Hoài Phương [Chủ biên] | Đặng Thanh Hoa | Nguyễn Văn Tiến | Lê Trường Sơn | Nguyễn Thị Hoài Trâm.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.075 Ph561] (10).

205. Giáo trình luật thuế Nguyễn Thị Thủy (Chủ biên) ; Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Thị Thu Hiền,...

Tác giả Nguyễn Thị Thủy [Chủ biên] | Nguyễn Văn Vân | Nguyễn Thị Thu Hiền.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.59704 Gi108] (10).

206. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Chế Mỹ Phương Đài, Nguyễn Xuân Quang (Chủ biên) ; Lê Minh Hùng, Nguyễn Hồ Bích Hằng,...

Tác giả Chế Mỹ Phương Đài [Chủ biên] | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang [Chủ biên] | Nguyễn Hồ Bích Hằng.

Ấn bản: Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 Đ103] (10).

207. Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam Nguyễn Văn Tiến (Chủ biên) ; Lê Vĩnh Châu, Trần Thị Hương, Lê Thị Mận

Tác giả Nguyễn Văn Tiến [Chủ biên] | Lê Vĩnh Châu | Lê Thị Mận | Trần Thị Hương.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.016 T305] (10).

208. Sách tình huống luật hôn nhân và gia đình : Bình luận bản án Lê Vĩnh Châu (Chủ biên) ; Đỗ Văn Đại, Trần Thị Hương,...

Tác giả Lê Vĩnh Châu [Chủ biên] | Đỗ Văn Đại | Trần Thị Hương.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật Gia Việt Nam  2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597016 Ch125] (2).

209. Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : Bình luận và bản án Nguyễn Hồ Bích Hằng (Chủ biên) ; Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Hồ Bích Hằng [Chủ biên] | Nguyễn Ngọc Hồng Phượng | Nguyễn Phương Thảo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật Gia Việt Nam  2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 H116] (2).

210. Pháp luật quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người: Sách chuyên khảo Ngô Hữu Phước (Chủ biên) ; Lê Đức Phương

Tác giả Ngô Hữu Phước [Chủ biên] | Lê Đức Phương.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật Gia Việt Nam  2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 Ph557] (2).

211. Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ Phan Huy Hồng (Chủ biên) ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hà Thị Thanh Bình,...

Tác giả Phan Huy Hồng [Chủ biên] | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Hà Thị Thanh Bình | Bùi Xuân Hải | Nguyễn Thị Thanh Lê.

Ấn bản: Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.085 H455] (10).

212. Khổng Tử Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.09512 L250] (1).

213. Lão Tử : Đạo đức kinh Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

214. Trang Tử : Đạo đức kinh Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

215. Mặc Tử (và Biệt Mặc) Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

216. Mạnh Tử Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

217. Liệt Tử và Dương Tử Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

218. Tuân Tử Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi

Tác giả Nguyễn Hiến Lê | Giản Chi.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

219. Hàn Phi Tử Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi

Tác giả Nguyễn Hiến Lê | Giản Chi.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.19 L250] (1).

220. Lịch sử văn minh Trung Hoa Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 951 D951] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha