Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 284 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 L504] (5).
Thư mục:

62. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống Nguyễn Hồ Bích Hằng

Tác giả Nguyễn Hồ Bích Hằng.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 L504] (5).
Thư mục:

63. Luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành (Có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015)

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.5970432 L504] (5).
Thư mục:

64. Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam Lưu Quốc Thái

Tác giả Lưu Quốc Thái.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Th103] (7).
Thư mục:

65. Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế năm (2013-2016) : Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17-10-2016 của Chánh Tòa án Nhân dân Tối cao về việc công bố (04) án lệ áp dụng 01-12-2016 Vũ Duy Khang (Hệ thống)

Tác giả Vũ Duy Khang [Hệ thống].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59705 T527] (2).
Thư mục:

66. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016)

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597052 L504] (5).
Thư mục:

67. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế : Nhận dạng tranh chấp, biện pháp ngăn ngừa và phương pháp giải quyết (Sách chuyên khảo)

Tác giả Nguyễn Ngọc Lâm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.087 L120] (5).
Thư mục:

68. Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự (Sách chuyên khảo) Đặng Thanh Hoa

Tác giả Đặng Thanh Hoa.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59705 H401] (7).
Thư mục:

69. Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành 2015

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (5).
Thư mục:

70. Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Áp dụng từ 01-01-2017

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 B450] (3). Được ghi mượn (2).
Thư mục:

71. Động cơ ẩn giấu & nghệ thuật tiếp thị : con đường đã được thử thách để thành công Kevin Allen ; Huỳnh Văn Thanh (dịch)

Tác giả Allen, Kevin | Huỳnh Văn Thanh [dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.81 A427] (5).

72. Lãnh đạo chiến lược & quản trị chiến lược : Lãnh đạo và quản trị linh hoạt trước tình trạng hỗn loạn Shand Stringham ; Thế Anh (dịch)

Tác giả Stringham, Shand | Thế Anh [người dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.4012 S918] (5).

73. Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam Nguyễn Cảnh Hợp(chủ biên); Dương Hoán, Lê Việt Sơn, ....(biên soạn)

Tác giả Nguyễn Cảnh Hợp [Chủ biên] | Dương Hoán [Biên soạn] | Lê Việt Sơn [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Hồng đức-Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 H466] (9).

74. Giáo trình xã hội học đại cương Phạm Đức Trọng (chủ biên)

Tác giả Phạm Đức Trọng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 301.075 Tr431] (2).

75. Giáo trình thực hành cad - cam thiết kế cơ khí - điện tử và mô phỏng với catia, visual nastran Thanh Tâm, Quang Huy, Lê Thuận

Tác giả Thanh Tâm | Quang Huy | Lê thuận.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Hồng đức 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.100285 Th120] (5).

76. Hoàng đế nội kinh linh khu Dật Danh (bình giải), Tiến Thành (dịch)

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.88 H407Đ] (2).

77. Đông y toàn tập Nguyễn Trung Hòa

Tác giả Nguyễn Trung Hòa.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.882 H401] (1).

78. Tứ Bộ Y điển Tập 2 Y lý và Dưỡng sinh Vũ Thỏa Nguyên Đán Công Bố

Tác giả Vũ Thỏa Nguyên Đán Công Bố | Chu Tước Nhi [dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.8 Ng527/T.1] (1).
Thư mục:

79. Tứ Bộ Y điển Tập 1 Mật pháp và Thực dụng Vũ Thỏa Nguyên Đán Công Bố

Tác giả Vũ Thỏa Nguyên Đán Công Bố | Chu Tước Nhi [dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.8 Ng527/T.1] (1).
Thư mục:

80. Tỏi chữa bách bệnh : Nhứng điều cần biết cho sức khỏe- Tác dụng thần kỳ của tỏi Minh Đức, Nguyễn Khắc Minh

Tác giả Minh Đức [Biên soạn] | Nguyễn Khắc Minh [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.8 Đ552] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha